Impresum

Саве Ковачевића 15, 79 101 Приједор

директор ИПЦ „Козарски вјесник“  и главни и одговорни уредник листа „Козарски вјесник“ Зоран Совиљ, 052/232 803

 SOVILJ
Зоран Совиљ, директор

главна и одговорна уредница РТВ Приједор Тања Мандић 052/212-028  и 052/211-239

tanja
Тања Мандић, уредник РТВ Приједор  
Редакција  052/234-271 ( Мира Згоњанин, Стана Мариновић, Деборах Совиљ, Мирјана Стегић, Перо Шпадић, Зоран Јелић, Милан Богун, Радомир Речевић).
уредник портала  Драган Стојнић Гига, 052 234 701  kozarskivjesnik@gmail.com