Kontakt

Učestvujte i Vi u kreiranju našeg informativnog programa. Pišite nam na naše e-mail adrese, ili nas kontaktirajte telefonom:
Save Kovačevića 15, 79 000 Prijedor
E-mail: kozarski@prijedor.com
E-mail: radioprijedor@gmail.com
Direktor: 052/232-803
Marketing: 052/232-863
Radio Prijedor: 052/212-028
Prijedor TV: 052/211-239
Redakcija: 052/234-271
Portal: 052/234-701
E-mail portala: kozarskivjesnik@gmail.com