Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 20.03.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLjUČKE

 1. Na području grada Prijedora je potvrđen jedan slučaj oboljenja od novog korona virusa. Oboljelo lice je upućeno u UKC Banja Luka. U kućnoj izolaciji i pod zdravstvenim nadzorom je 705lica.
 2. Od strane Higijensko epidemiološke službe Doma zdavlja Prijedor su preduzete sve neophodne higijensko- epidemiološke mjere, a prije svega mjere anketiranja, i stavljanje u stanje kućne izolacije lica koja su bila u kontaktu sa oboljelom osobom.
 3. U toku prethodnog dana preduzete su planirane mjere dezinfekcije javnih objekata i ustanova a u toku noći je izvršena dezinfekcija značajnog broja javnih površina na području grada Prijedora.
 4. Nalaže se svim javnim ustanovama i pravnim licima da nastave sa redovnim sprovođenjem dezinfekcije vlastitih prostorija.
 5. Preporučujese zdravstvenim ustanovama na području grada Prijedora da preduzmu sve neophodne zdravstvene i higijensko epidemiološke mjere radi što efikasijeg sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa na području grada Prijedora.
 6. Obavezuju se svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa da svakodnevno do 9,00 časova Gradskom štabu za vanredne situacije dostave izvještaje o stanju i preduzetim mjerama.
 7. Obavezuje se GO Crvenog krsta i Centar za socijalni rad Prijedor da u saradnji sa poslovnim subjektima na bazi dobrovoljnosti i neprofitnog rada organizuju dostavu namirnica i osnovnih potrepština licima starijim od 65 godina koja su u stanju socijalne pomoći.
 8. Naređuje se svim pravnim licima koja vrše javni prevoz da isti regulišu. Nalaže se da u udarnim terminima od 05 do 08, 14 do 16 i 21 do 23 časa vrši prevoz sa svim mogućim kapacitetima, da se ne stvaraju gužve u autobusima, a sve ostale linije se privremeno zaustavljaju. Taksi prevoz nastavlja sa radom.
 9. Grad Prijedor, od 21.03.2020. godine pokreće veliku akciju pod nazivom „ Budimo Humani“ u okviru koje će biti omogućena kućna dostava namirnica starijim i nemoćnim osobama, te licima sa invaliditetom, trudnicama i svim u stanju potrebe.
  -Cilj akcije je da potencijalno najugroženije kategorije stanovništva ostanu kod kuće i da im namirnice, na brz i efikasan način, budu dostavljene u njihova domaćinstva.
  -Svi građani Prijedora, stariji od 65 godina, kao i hronični bolesnici, trudnice, kao i osobe sa invaliditetom kojima je otežano kretanje, imaju pravo da pozivom na broj koji će biti naknadno objavnjen dobiju dostavu životnih namirnica.
  -Savjet za starije: ostanite kod kuće, ne izlažite se bespotrebnom riziku, a namirnice će vam doći na vrata;
  -Moguće je naručiti do 15 namirnica, s tim da pojedinačna težina robe ne može biti veća od 3 ( tri) kilograma;
  -Namirnice se plaćaju po dostavi, bez troškova dostave i po cijeni kao u tržnim centrima.Namirnice se mogu naručivati od 08:00 do 14:00 časova, a isporuka se obavlja do 18:00 časova;
  -Vodiće se evidencija poziva kako bi se spriječila zloupotreba, a jedna osoba će moći naručiti najviše 15 namirnica u koje spadaju hrana i osnovne životne potrepštine za higijenu, dok se neće moći poručivati kozmetika, alkoholna pića i slično. Naša sugestija je da ovo bude višednevna nabavka kako se iste osobe nebi javljale svakog dana, a servis će raditi svakog dana osim nedjelje.
  -Akcija će trajati sve dok traje aktuelna epidemiološka situacija.

Broj: 02-sl-3/20
Datum: 20.03.2020. godine

                                  KOMADANT 

Milenko Đaković

PrethodniPod zdravstvenim nadzorom 705 lica
SlijedećiBLOGER ŠIRIO PANIKU PA DOBIO PREKRŠAJNI NALOG