Na osnovu člana 39. stav 3. i  člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS„ broj: 121/12 ) i člana 12. Stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora„ broj 7/13 ) na sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Prijedora održanoj dana 13.05.2019. godine donosi sljedeće zaključke:

U toku noći 12/13.05.2019. godine preduzete su naložene mjere zaštite i spasavanja od strane Gradskog štaba za vanredne situacije iz prvog stepena pripravnosti zaštite od poplava u naseljima zahvaćenim poplavom usljed izlijevanja rijeke Puharske i Miloševica. U toku prethodne noći, zbog smanjenog intenziteta padavina, došlo je do pada vodostaja rijeka Miloševica i Puharska i postepenog povlačenja vode iz ugroženog naselja. Vodostaji većih vodotoka Sane i Gomjenice trenutno su ispod kritičnog nivoa, vodostaj Sane iznosi 221 cm. Dalje intenzivne padavine koje su prisutne na slivnom području rijeke Sane ukazuju na mogućnost pogoršanja stanja i pojave poplave na području grada Prijedora. Nalaže se svim subjektima zaštite i spasavanja da i dalje preduzimaju mjere zaštite i spasavanja iz prvog stepena pripravnosti zaštite od poplava, u skladu sa Planom zaštite od poplava na području grada Prijedora.

Izvršiti obezbjeđenje i pripreme potrebnih količina vreća sa pijeskom radi intervencija na kritičnim mjestima radi sprečavanja prodora površinskih voda u stambene i druge objekte. Obavezuje se Odsjek za mjesne zajednice i GO Crvenog krsta da utvrde potrebe stanovništva na ugroženom području radi intervencija u slučajevima nedostatka vode ili drugih nužnih artikala. Angažovati kapacitete TVJ Prijedor i AD „Vodovod“ Prijedor na ispumpavanju vode iz objekata u kojima je došlo do prodora vode u podrumske prostorije ili stambene objekte. Obavezuje se AD „Vodovod“ Prijedor i Dom zdravlja Prijedor da preduzmu mjere pojačane kontrole higijenske ispravnosti vode za piće. Obavezuje se Odsjek za civilnu zaštitu da kontinuirano prati stanje vodostaja i stanje na terenu i da blagovremeno Gradskom štabu za vanredne situacije predlaže preduzimanje potrebnih mjera zaštite i spasavanja.

Foto: GradPrijedor.com

PrethodniPrijedorčani pobjednici regionalnog takmičenja iz prve pomoći
SlijedećiOTKRIVENI OSUMNJIČENI ZA ŠEST KRIVIČNIH DJELA