U prijedorskoj „Toplani“ ponosni su na četiri decenije uspješnog rada. Nakon dužeg perioda, u prvoj polovini ove godine bilјeže pozitivno poslovanje, kaže Zoran Knežević, direktor.

-Očekujem da će se taj trend nastaviti i pored poskuplјenja kojima smo izloženi. U posljednjih godinu i po dana izraženo je poskuplјenje svih elemenata za proizvodnju toplotne energije. Mi smo, uprkos tome, uspjeli očuvati postojeću cijenu grijanja i mogu da potvrdim da do poskuplјenja naših usluga neće doći ni ove, a vjerovatno ni slјedeće godine – uvjerava Knežević i dodaje da će grijanje početi na vrijeme, odnosno 15. oktobra, a da je u rad ovih dana pušteno probno grijanje.

  • Kompletan remont je završen. Što se tiče energenta, rezerve imamo do Nove godine. Mi smo već započeli sa probnim grijanjem, jer su temperature niske – rekao je naš sagovornik.

Preduzeće je u početku poslovalo u sastavu Rudnika želјezne rude „Ljubija“, a kasnije je kao samostalno mijenjalo oblike poslovanja. Paralelno s tim, mijenjao se i tehnološki način zagrijavanja. -Predratni period karakteriše rad sa „Celpakom“, gdje je korišten dio tehnološke pare iz energane tog proizvodnog postrojenja za zagrijavanje grada. Nakon rata i perioda zastoja u radu „Toplane“ tte nemogućnosti dalјeg nastavka rada fabrike „Celpak“, „Toplana“ je bila prinuđena da izvrši rekonstrukciju kotlovskih postrojenja i pređe u potpunosti na autohtono zagrijavanje grada. Godine 2004. puštena su u rad dva kotla na mazut i taj način zagrijavanja je zadržan sve do 2015. godine – podsjetio je Knežević.

Prijedorska „Toplana“ ima oko 5.000 korisnika. U ovom preduzeću trenutno su zaposlena 62 radnika.

B.D.

PrethodniVatrogasci upozoravaju: ,,Čistite dimnjake!,,
SlijedećiDOM ZDRAVLJA KUPIO DVA NOVA SANITETSKA VOZILA