Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 15.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

                 ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1 .Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata  registrovano je  još jedno lice sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 18 lica sa pozitivnim testom na  virus korona . Do sada se 9 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 6 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom- u kućnoj izolaciji su  164 lica. Zdravstveni nadzor je prestao  za 1432 lica.

U Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 12 lica  sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona, od kojih su 8 lica iz  Prijedora i po jedno lice iz Novog Grada , Kozarske Dubice , Oštre Luke i Kostajnice.

2.Dana 14.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.35-3/20  o izmjeni Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske kojim se brišu odredbe kojima se zabranjuje i ograničava kretanje lica starijih od 65 godina.

3.Dana 14.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.35-2/20 kojim se u mjesecu maju i junu 2020.godine u cilju zaštite zdravlja učenika i nastavnika i sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona zabranjuje organizovanje maturskih večeri za osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj

4.Dana 14.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.35-1/20 kojim se licu koje je ušlo u Republiku Srpsku radi sahrane užeg člana porodice dozvoljava kretanje bez ograničenja do 72 časa nakon ulaska u Republiku Srpsku.Ova lica su obavezna predočiti negativan rezultat testiranja na korona virus, koji nije  stariji od 72 časa.

5.U okviru JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor preduzimaju se sve potrebne zdravstvene i higijensko- epidemiološke mjere uz maksimalnu ličnu i opštu zaštitu radi sprečavanja širenja novog virusa korona.

6.Dana 14.05.2020.godine Tim za dezinfekciju je izvršio  dezinfekciju svih prostorija u objektu Gradske uprave Prijedor.

7.Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe ,zaduženja i preporuke

1. Zadužuju se direktori osnovnih i srednjih škola na području grada Prijedor da u potpunosti sprovedu zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o zabrani organizovanja maturskih večeri u osnovnim i srednjim školama u mjesecu maju i junu 2020.godine.

2.Obavezuju se kontrolni i nadzorni organi na području grada Prijedora da u potpunosti sprovedu Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije kojim se ukida ograničenje i zabrana kretanja lica starijih od 65 godina, kao i zaključak kojim se licu koje je ušlo u Republiku Srpsku radi sahrane užeg člana porodice dozvoljava kretanje bez ograničenja do 72 časa nakon ulaska u Republiku Srpsku.

2. Obavezuju se vrtići  na području grada Prijedora u privatnom vlasništvu da prije početka rada izvrše kompletnu dezinfekciju uz angažovanje ovlaštene institucuje za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. 

DOSTAVLJENO.

-Organima i službama Gradske uprave Prijedor

-Javnim ustanovama

-Institucijama

-a/a

Broj: 02-sl-47/20

Datum: 15.05.2020. godine

 KOMANDANT                                                                                                                                                 

                                                                                                                               Milenko Đaković

Prethodni„OPTIMISTI“ DIJELE 350 PREHRAMBENIH PAKETA
SlijedećiJoš jedno lice pozitivno na virus korona