O NAMA

 

Redakcija i administracija: Ulica 43. prijedorske brigade broj 15. List registrovan kod Ministarstva informacija Republike Srpske, br. 170/93 od 10.3.1993.godine.

Vršilac dužnosti direktora: Goran Vujčić

Vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika: Tanja Mandić

Vršilac dužnosti zamjenika glavnog i odgovornog urednika: Bojana Majstorović

Redakcija: Zoran Sovilj, Deborah Sovilj (lektor/redaktor), Bojana Majstorović, Mirjana Šodić, Gordana Kaurin,Renata Š. Novaković

Tehnički urednik: Silvija Dejanović – kvredakcija@gmail.com

Tehnički prelom listaRadmila Radinović Petrović

e-mail: kozarskinovinari@gmail.comkozarskirtvprijedor@gmail.com,  radioprijedor@gmail.com, kozarskivideo@gmail.com

Telefoni: Direktor/Služba malih oglasa, računovodstvo i marketing 052 232-863, tel/fax 052 232-863, Radio Prijedor 052  911-822, Televizija Prijedor 052  211-239.

Žiro račun:

NOVA BANKA AD BANJA LUKA FILIJALA PRIJEDOR

55510000444802 88 (sa naznakom za “Kozarski vjesnik”)

NLB Razvojna banka AD Filijala Prijedor

5620070000263992 (sa naznakom za “Kozarski vjesnik”)

Informativna kuća „Kozarski vjesnik“ osnovana je 1969. godine. Iste godine, Opština Prijedor osnovala je i Radio Prijedor, a 1975. godine počeo je da izlazi sedmični list „Kozarski vjesnik“. Bilo je to preduzeće koje se tada zvalo Novinsko radio-difuzno preduzeće “Kozarski vjesnik“. Od 1977. godine poslujemo kao Informativno- poslovni centar.

Televizija Prijedor počela je sa radom 2000. godine. IPC „Kozarski vjesnik“ je jedina informativna kuća u BiH koja ima četiri medija: novine, radio, televiziju i web sajt. Radio Prijedor emituje program od 7.00 do 19.00 časova, TV Prijedor od 18.00 do ponoći, a list „Kozarski vjesnik“ izlazi jednom sedmično (petkom). Programsko i profesionalno opredjelјenje je blagovremeno i objektivno informisanje društvene javnosti, izgradnja demokratskog društva i opšteprihvatlјivih društvenih vrijednosti.

Naša medijska kuća posebnu pažnju posvećuje uklјučivanju kulture dijaloga u sve vidove i nivoe komunikacije i zagovaranju tolerancije, kao osnovnog preduslova  za zajednički život, suživot, poštovanje i pomirenje u postratnom traumatskom periodu. Program Radio Prijedora i naše televizije kreirali smo prema želјama i interesima gledalaca, a za to se brine 25 stalno zaposlenih radnika. Svojom uređivačkom politikom poštujemo pravila uređivanja programa prema standardima RAK-a, pri tome zadovolјavajući različite ukuse naših gledalaca, slušalaca i čitalaca. Naša medijska kuća je pokrovitelј mnogih sportskih, kulturnih, humanitarnih i drugih manifestacija. 

Kozarski vjesnik

Prvi broj lista „Kozarski vjesnik“, sedmičnog glasila prijedorske opštine, štampan je 12. juna 1975. godine i od tada se neprekidno, svakog petka pojavlјuje na kioscima. Višedecenijska tradicija „Kozarskog vjesnika“ i pisanog novinarstva  u Prijedoru je, međutim, znatno duža, jer nas vraća u prolјeće 1942. godine. Tada se na Kozari, u izdanju Partizanskog obavještajnog biroa Drugog krajiškog (kozarskog) NOP odreda „Mladen Stojanović“, pojavio prvi broj „Kozarskog partizanskog vjesnika“ i po tome je „Kozarski vjesnik“, na što smo posebno ponosni, najstarija novina u Bosni i Hercegovini, starija i od „Glasa“ i „Oslobođenja“, koji su štampani godinu dana kasnije. 

Radio Prijedor 

Radio Prijedor je počeo sa radom 12.6.1969. godine. Program našeg radija emitujemo svakodnevno na frekvenciji 97.90 FM, 24 sata. Naša programska šema bazirana je na vlastitoj produkciji i u skladu je sa standardima RAK-a i želјama slušalaca, što nas svrstava  u najslušanije radio stanice prijedorske regije.

TV Prijedor

Osnovani smo 2000. godine sa svrhom proizvodnje i emitovanja televizijskog programa. Televizijskim signalom pokrivena je teritorija grada Prijedora. Naša TV emituje šest sati programa dnevno, uglavnom vlastite produkcije. Prijedor TV je urbana televizija, ali nikako ne zaboravlјa vrijednosti i običaje potkozarskog kraja.