Pandemija virusa korona ostaviće posljedice i na privredu, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou. Kako bi se ekonomske posljedice ublažile na lokalu, iz Agencije za ekonosmki razvoj grada Prijedora „PREDA PD“ dolazi inicijativa za kreiranje mjera podrške privrednicima sa područja grada kao odgovora na posljedice širenja virusa.

Inicijativa dolazio iz PREDA-e, ali upravo zato što se u posljenjih nekoliko dana privrednici intenzivnije obraćaju Agenciji, kako bi ih obavijestili o problemima  sa kojim se susreću u radu. Najveći problem u cijeloj situaciji možda je upravo neizvjesnot, kaže Goran Rodić, koordinator sektora za ekonomski razvoj u Agenciji PREDA, jer  poslodavci, a ni ostale strukture, nisu u situaciji da razumno prognoziraju koliko će ovo trajati.

– Mi smo pokrenuli inicijativu da se za početak formira jedno radno tijelo koje bi na lokalu  bilo zaduženo za praćenje situacije i prikupljanje inforamcija. A nakon toga i pripremu odgovarajućih mjera koje bi se eventualno mogle primjeniti na loalnom nivou, ali i predložiti i višim nivoima vlasti – rekao je Rodić.

Ovo radno tijelo imalo bi sektorski pristup problemu, i u narednih desetak dana planiran je intenziviran kontakt sa predstavnicima sektora koji su ključni za lokalnu ekonomiju.

– U isto vrijeme tražili bi se modaliteti kako bi se likvidnost preduzeća koliko-toliko poboljšala. To bi bili neki prvi koraci. Teško je u ovom trenutku prognozirati  koja bi se mjera primjenjivala, i mi smo predložili set mjera koje bi se mogle uzeti u razmatranje – dodao je Rodić, navodeći da je za konkretne mjere potrebno prikupiti još informacija. Na kraju, treba imati u vidu da lokalna uprava nema velike nadležnosti nad ovim segmetom, tako da su mogućnosti ograničene, ali da se treba djelovati tamo gdje je to moguće, napominje Rodić.

Z.J.

PrethodniVOLONTERI OD SUTRA DOSTAVLJAJU HRANU STARIJIMA NA PODRUČJU GRADA
SlijedećiKorona zaustavila sve vozove u RS