Predstavnici menadžmenta i Sindikata danas su u Kompaniji „Arselor Mital Prijedor“ potpisali Pojedinačni kolektivni ugovor. Riječ je o dokumentu koji je donesen na osnovu novog Zakona o radu, a specifičan je po tome što je donesen, iako još uvijek nisu doneseni ni Opšti ni Granski kolektivni ugovor.

U definisanju odredbi ovoga dokumenta strogo se vodilo računa da ne bude umanjen do sada dostignuti nivo radničkih prava, rekao je direktor Mladen Jelača. S njim se složio i Milanko Stojnić, predsjednik Sindikalne organizacije u ovom preduzeću, koji je najavio da će, na bazi danas potpisanog dokumenta, biti pokrenuti pregovori sa poslodavcem o korekciji plata za naredni period.

S.M.

foto: Giga

 

PrethodniODLUKA O PRODAJI RUDNIKA ISHITRENA
SlijedećiKOMŠIJI ZAPALIO SIJENO I NANIO ŠTETU OD OKO 1.000 KM