Manje putnika, nekoliko nerentabilnih linija, manje mjesečnih karata, a s druge mnogo više automobila,  odrazilo se i na poslovanje gradskog prevoznika, preduzeća „Autotransport“ a.d. Prijedor. Narednu godinu dočekuju sa stavkom u budžetu koja bi mogla biti i djelimično rješenje ovih problema. – Nađeno je rješenje da se iduću godinu kroz gradski budžet planiraju određena sredstva „Autotransportu„ za te linije koje nisu rentabilne . Otprilike to je dio grada i naselja u pravcu prema  Novom Gradu, dakle riječ je o liniji prema  Brezičanima, Karanu, Dragotinji i dio pravca  prema Volaru. To je dio  grada gdje  svakako imamo manji broj putnika – napominje  Branko Kljajić, direktor „Autotansporta“.

Dodaje da su troškovi poslovanja uz ove probleme ostali na nivou prošlogodišnjih što dodatno komplikuje poslovnu sliku gradskog prevoznika. „Autotransport“ trenutno zapošljava 73 radnika. U sklopu „Autoransporta“ posluju još i servis , tehnički pregled , turistička agencija i autobuska stanica.

M.Z.

PrethodniPORAST PRIJAVLjENIH SLUČAJEVA NASILjA U PORODICI (video)
SlijedećiPRONAĐENO OKO 55 GRAMA KOKAINA