Finansijski problemi Doma za stara lica u Prijedoru, izazvani neredovnim izmirenjima obaveza centara za socijalni rad i Ministarstva za izbjegla i raseljena lica, doveli su ovu ustanovu u situaciju da mora tražiti rješenja kroz kompenzacije i reprograme dugovanja, da bi ispoštovali nesmetan boravak korisnika, primanja radnika i poreske obaveze.

Trenutno u Domu za stara lica boravi 193 korisnika, od kojih je 90 nepokretnih. Za sve njih osoblje nastoji obezbijediti što ugodniji boravak, u skladu sa potpisanim ugovorima, i pored toga što se suočavaju sa dugovanjima od strane centara za socijalni rad i Ministarstva za izbjegla i raseljana lica.

Direktor Bojan Becner ističe da se ovaj problem vuče godinama i da je kulminirao nedavnim blokiranjem računa zbog neizmirenih dugovanja doprinosa i poreza za 2016. godinu.

Smanjenjem broja zaposlenih, zbog odlaska jednog broja radnika, i multiratelarnom kompenzacijom sa Ministarstvom za izbjegla i raseljena lica, ova ustanova će za kratko vrijeme riješiti svoje finansijske poteškoće, najavljuje Becner. On očekuje da bi Dom, već do sredine ove godine, finansijski mogao biti na pozitivnoj nuli.

P. Š.

foto: Giga

PrethodniPRIJEDOR PREDNJAČI U IMUNIZACIJI DJECE (VIDEO)
SlijedećiPRVI NA FESTIVALU IZVIĐAČKE PJESME U BEOGRADU