11.8 C
Prijedor
Petak, 23 Februara, 2024

BOLJE BI BILO DA VISOKI PREDSTAVNIK NE NAMEĆE RJEŠENJA

Najnovije vijesti

 Šef Misije OEBS-a u BiH Brajan Ageler izjavio je Srni da se svi mogu saglasiti da bi bilo bolje da visoki predstavnik ne treba da nameće rješenja u BiH.
“Da budem jasan – svi se možemo saglasiti da bi bilo bolje da visoki predstavnik ne treba da nameće rješenja. Jasna alternativa je da izabrani političari rade svoj posao”, istakao je Ageler na konstataciju Srne da u BiH još djeluje Kancelarija visokog predstavnika /OHR/, a trenutno i Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje jer nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN i koji, umjesto legitimno izabranih zvaničnka, nameće zakone koji izazivaju sporenja u BiH.

Ako političari žele smanjiti intervencionizam međunarodne zajednice, naveo je Ageler, “moraju se ponašati odgovorno i obezbijediti održiva rješenja zasnovana na konsenzusu s ciljem poboljšanja života svih u BiH”.

Na pitanje da li Kancelarija OHR-a treba da se zatvori, Šmit da napusti BiH i, ukoliko i dalje bude nametao zakone, kuda to može odvesti BiH, Ageler je odgovorio da je “trenutna realnost u kojoj određeni procesi i pitanja zahtijevaju intervenciju OHR-a jasan pokazatelj da političari u BiH nisu ispunili svoje obaveze da rade u najboljem interesu građana i sprovedu neophodne reforme kako bi zemlju pokrenuli naprijed”.

Komentarišući činjenicu da su prava Srba u Federaciji BiH totalno poništena, da su brojni primjeri nepoštovanja osnovnih ljudskih prava od Mostara, gdje je protjerana ćirilica, Livanjskog kantona, gdje su srpske porodice bez struje, vode, puta, Tuzlanskog kantona, gdje se bilježe brojna ubistva povratnika, pa do Kantona Sarajevo, koji je gotovo bez Srba i ništa se ne čini da se podstakne njihov povratak, a nikada nije vraćena zgrada Bogoslovije Srpske pravoslavne crkve u centru grada, Ageler je naglasio da svi, bilo gdje da su u BiH, “moraju uživati bezbjednost”.

“Moraju imati jednake prilike i biti u mogućnosti da uživaju sva prava i slobode propisane međunarodnim standardima, te sadržane u Ustavu BiH. Ako se svako ne osjeća bezbjednim, prihvaćenim i dijelom zajednice u kojoj živi, svi ostali napori su uzaludni”, naveo je Ageler.

On je poručio da se ovo odnosi na svaku etničku, socio-ekonomsku ili vjersku grupu, svaki pol i svakog pojedinca, bez obzira na njihovo porijeklo.

Što se tiče vraćanja imovine vjerskim zajednicama, Ageler je rekao da Misija OEBS-a prati ovo pitanje, ali “po svom mandatu ne može intervenisati u pojedinačnim slučajevima”.

On je dodao da u Misiji prepoznaju potrebu za sistemskim pristupom restituciji, te podržavaju i pozdravljaju rješenja koja doprinose stvaranju atmosfere nediskriminacije i vladavine prava.

Ageler je naveo da pozitivni pomaci u BiH uključuju napore da se napreduje sa usvajanjem određenih ključnih zakona, kao i dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU.

“Posebno bismo željeli istaći napredak na lokalnom nivou, gdje lideri i građani sarađuju preko etničkih i entitetskih linija za zajedničku dobrobit svojih zajednica. Primjeri pozitivnih praksi na lokacijama kao što su Bosanski Petrovac i regija Majevica naglašavaju lokalnu posvećenost unapređenju zajedničkih interesa na istinski transformišući način”, rekao je Ageler.

On smatra da je potrebno pod hitno usmjeriti pažnju i napore da bude ojačana vladavina prava i obezbijeđeno nezavisno pravosuđe.

“To uključuje usvajanje ključnih preventivnih mjera, kao što su strategija za borbu protiv korupcije na nivou BiH i zakon o sprečavanju sukoba interesa, te unapređenje odgovora pravosuđa na korupciju. Na kraju, ali od velike važnosti za živote pojedinaca i zajednica, politički sistem i dalje karakterišu duboke etničke i političke podjele, koje ometaju efikasnu upravu i podrivaju društvenu koheziju”, ocijenio je Ageler.

On je naveo da, kako bi povratili povjerenje u pravosudni sistem BiH, politički lideri na svim nivoima moraju sprovesti značajne i suštinske reforme.

Ageler je istakao da Visoki sudski i tužilački savjet BiH snosi odgovornost za očuvanje i jačanje nezavisnosti pravosuđa uz obezbjeđenje pune odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

On je ocijenio da je BiH potrebna inkluzivna, sveobuhvatna i transparentna revizija izbornog zakonodavstva, prvenstveno radi daljeg unapređenja izbornog integriteta i zaštite demokratskih prava građana.

“Da bi se to postiglo, izborno zakonodavstvo BiH treba sveobuhvatno revidirati, uz puno poštovanje domaćih i međunarodnih sudskih odluka, te uz sprovođenje preporuka ODIHR-a /Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava/, Venecijanske komisije i Greka /Grupa država protiv korupcije/”, poručio je Ageler.

Prema prošlogodišnjem istraživanju Misije OEBS-a o percepciji građana o izborima u BiH, 60 odsto ispitanika ističe važnost izmjene Izbornog zakona, naveo je Ageler i naglasio da je i finansiranje političkih stranaka pitanje na koje je ova misija kontinuirano ukazivala tokom godina.

Foto: OSCE. org

SRNA