Već petnaestu godinu, Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske organizuje projekat “Socijalizacija djece RS”. Projekat podrazumijeva boravak na moru 1.800 djece koja spadaju u osjetljive kategorija sa teritorije cijele RS.

Djeca će boraviti u ljetovalištu Bečići na Crnogorskom primorju, a njihov boravak će biti organizovan u 13 desetodnevnih i jednoj osmodnevnoj smjeni, između 20. maja i 21. septembra. Pripremne aktivnosti za odlazak prijedorske djece na more provodi Centar za socijalni rad Prijedor.

Dunja Stojančić
Dunja Stojančić, sociolog u prijedorskom Centru za socijalni rad

– Ovaj projekat ima značajne ciljeve kao što su međuregionalno druženje, socijalizacija i integracija djece sa posebnim potrebama, kao i djece iz socijalno depriviranih porodica, stvaranje bar djelimično približnih uslova zadovoljavanja razvojnih potreba djece. Tu je i podsticanje ukupnog razvoja djece kroz osamostaljivanje, afirmaciju, podizanje nivoa socijalnih kompetencija, razvoj empatije itd – rekla je sociolog u prijedorskom Centru za socijalni rad, Dunja Stojančić. Ciljna grupa ovog projekta su djeca sa smetnjama u razvoju, sa hroničnim oboljenjima, bez roditeljskog staranja, djeca iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih porodica, žrtve nasilja, trgovine ljudima, djeca čiji su roditelji korisnici novčane pomoći te brojne druge kategorije socijalno ugrožene djece. Takođe, Projektom su obuhvaćena i posebno talentovana djeca.

– Ovaj projekat je pokazao da donosi višestruku dobrobit za djecu. Ona se zadovoljna vraćaju sa mora, iako su odlazili u strahu od nepoznatog, naročito jer se radi o djeci koja nisu nikad prije boravila na moru. Međutim, kada se vrate, puni su utisaka, mnogo su toga naučili, osamostalili se, stekli nove prijatelje i jedva čekaju, ako im se pruži prilika, da ponovo borave na moru – kaže Stojančićeva.

U Projektu učestvuju djeca od šest do 15 godina, a u slučajevima da su ometena u razvoju, gornja granica je 17 godina. Konkurs je raspisan 6. februara i traje do 6. marta. Iz prijedorskog Centra za socijalni rad pozvali su roditelje da na vrijeme prikupe potrebnu dokumentaciju i podnesu prijave.

Z.J.