Na području Prijedora živi 40 učesnika Narodnooslobodilačkog rata, tvrde u prijedorskom SUBNOR-u. Riječ je o licima koja su zakoračila u desetu deceniju života. Mnogi od njih, svoj doprinos NOB-u dali su kao djeca. Devedesetdvogodišnji Slavko Pecalj, nosilac Ordena zasluga za narod sa srebrnim vijencem 1941. godine, sa svega 12 godina uključio se u akcije pomoći partizanskim jedinicama. Kako kaže, odmah nakon što mu je brat Đuro otišao u partizane. Njega nisu htjeli primiti, jer nije imao 15 godina, ali su prihvatili da bude na usluzi partizanskim jedinicama. Kada je napunio 15 godina, postao je komandir omladinske čete koja je imala zadatak da vrši diverzije na pravcu Prijedor – Omarska.

– Ja sam vodio te omladinske akcije. Bio sam komandir Omladinske čete koja je bila zadužena za prekopavanje puteva, rušenje pruge. Imali smo zaduženje da vršimo diverzije od Orlovače do Trnopolja. Tako je to trajalo sve do kraja rata – kaže Pecalj.

Veljko Rodić, predsjednik SUBNOR-a Prijedor, kaže da nema precizan podatak o broju živih boraca iz Drugog svjetskog rata, ali da se ta brojka kreće oko 40.

– Od njih 40, Dragutin Čelica je nosilac Partizanske spomenice. Među njima je i jedan broj ratnih vojnih invalida, bilo da su ranjeni kao borci ili kao skojevci – navodi Rodić.

Većina je zbog godina i bolesti vezana za kuću, uz njegu najbliže porodice. U SUBNOR-u nastoje da svake godine obiđu jedan broj njih i uruče im jednokratnu pomoć.

– Želja nam je da ovi ljudi žive što duže, jer su direktni svjedoci slobodarske i antifašističke borbe naroda Kozare i Potkozarja – rekao je Rodić.

P. Š.