18.8 C
Prijedor
Četvrtak, 21 Septembra, 2023

CSR PRIJEDOR: OKRUGLI STO NA TEMU “ZBRINJAVANJE LICA SA POTEŠKOĆAMA U MENTALNOM ZDRAVLJU”

Najnovije vijesti

Zbrinjavanje lica sa poteškoćama u mentalnom zdravlju predstavlja veliki problem, ne samo u našoj lokalnoj zajednici, već i na čitavom području RS. Bila je ovo tema Okruglog stola, koji je organizovao prijedorski Centar za socijalni rad.

– To je problem koji je evidentan ne samo u našem gradu, nego i šire. Centar za socijalni rad ovim licima pruža određenu pomoć i podršku, a posebno tamo gdje podrška porodice izostane – kaže Milena Miodragović, direktor Centra.

Status socijalno medicinske ustanove “Jakeš”, jedine ovakve vrste u RS, prije par godina promijenjen je u JZU Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, a boravak pacijenata je ograničen na dvije godine. Centar za socijalni rad je posrednik u postupku zbrinjavanja ovih lica u ustanove socijalno medicinske zaštite. Gospa Sajak, pravnik u prijedorskom Centru za socijalni rad, objašnjava postupak.

– CSR, na osnovu prijedloga ljekara specijaliste, podnosi prijedlog za smještaj lica u Bolnicu za hroničnu psihijatriju Modriča. Komisija za prijem razmatra naš zahtjev i nakon što bude odobren prijem, lice se uvrštava na listu čekanja. To i jeste problem, zato što se ta lica, nakon što se odobri prijem, i dalje nalaze u porodici ili su prepušteni sami sebi. Čekanja su duža, jer su kapaciteti popunjeni – pojasnila je Sajakova.

Pacijenti sa poteškoćama u mentalnom zdravlju liječe se na Odjeljenju psihijatrije Bolnice “Dr Mladen Stojanović”. Na Gerijatrijskom odjelu prijedorskog Doma za starija lica, trenutno je smješteno 58 korisnika, a u najvećoj mjeri radi se o licima sa psihičkim smetnjama.

Zakon o zaštiti lica sa mentalnim poremećajima, koji je u primjeni od 2004. godine, potrebno je revidirati u odnosu na iskustva iz prakse, stav je građana. Jedna od predloženih izmjena odnosila bi se na izjašnjavanje pacijenta o pristanku na bolničko liječenje, ako se pacijent nalazi u rastrojstvu i agresivan je.

M.Stegić