Poreska uprava Republike Srpske podsjeća poreske obveznike da danas ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti za 2021. godinu. Iz Poreske uprave Srpske pozivaju poreske obveznike da blagovremeno izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2021. godinu i eventualno još ne plaćene iznose po osnovu poreza iz prethodnih godina, te tako sebe ne dovedu u situaciju da im iznos za uplatu bude uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

U saopštenju se navodi da će Poreska uprava Republike Srpske intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze.

Poreska uprava Republike Srpske poziva i sve one koji još nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravna lica po neprijavljenoj nepokretnosti.

“Cilj Poreske uprave Republike Srpske svakako nije kažnjavanje poreskih obveznika već stavljanje svih poreskih obveznika u ravnopravan položaj”, navedeno je u saopštenju.

SRNA

PrethodniMOJE JE DA POZOVEM SVE PREDSJEDNIKE STRANAKA NA SASTANAK, A NJIHOVO JE DA DOĐU ILI NE
SlijedećiPolicijska uprava Prijedor – obuka o bezbjednosti djece u digitalnom svijetu