Cilj je da se podigne svijest građana o važnosti recikliranja otpada i da se reciklažni materijal prikaže kao sirovina, a ne kao otpad. U tom smjeru djeluje i Radna jedinica “Deponija i reciklaža”, Komunalnih usluga Prijedor, koja je u prošloj godini reciklirala 232 tone otpada.

“Deponija i reciklaža” u ovom preduzeću radi već 13 godina. Time se kako naglašava Zoran Bulić, rukovodilac ove Radne jedinice, smanjuje količina otpada s gradske deponije, ali i količina otpada koja se baca u prirodu i zagađuje životnu sredinu. Ti novi proizvodi ponovo su u upotrebi. Bulić dodaje da čine velike napore da reciklažu podignu na viši novo, poput postavljanja kontejnera u kojim se odvaja kartonska i pet ambalaža.

Na reciklaži je trenutno angažovano sedam radnika.

M.Z.

PrethodniKK „Shodan“: Kljajiću bronza u Ilidži
SlijedećiOdržano Republičko prvenstvo u džudou