Grad Prijedor je među prvim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, u kojima se krenulo sa realizacijom projekta “Digitalizacija poljoprivrednog zemljišta”. Uskoro bi trebalo da počne i obuka prvih 25 poljoprivrednih proizvođača o korištenju “AgroLIFE” platforme.

Sa pripremom ovog projekata grad Prijedor je krenuo 2019. godine. Projekat podrazumijeva unapređenje procesa upravljanja poljoprivrednim zemljištem, koje se dodijeljuje putem zakupa. To bi se radilo korištenjem  “AgroLIFE” platfrome.

– Poljoprivredni proizvođači imali bi obavezu da elektronski, putem ove platforme, unose svoje aktivnosti i procedure koje provode na poljoprivrednom zemljištu. Tako bi na godišnjem nivou, do 2022. godine, uspijeli da prikupimo i obradimo što više takvih podataka – pojasnila je Tatjana Marić, šef Odsjeka za poljoprivredu.

Proizvođači bi putem platforme unosili sve aktivnosti i radove obavljene tokom sjetve, primjenjene agrotehničke mjere, te žetvene radove. Na osnovu analiza prikupljenih podataka, poljoprivrednici bi dobijali preporuke i savjete, kako bi optimizovali svoju proizvodnju. Sve to, kao krajnji rezultat, treba da ima veću produktivnost i kvalitetnije proizvode.

– Ovi podaci biće od velike koristi i za izradu dokumenta pod nazivom “Osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta”. Cilj je podizanje poljoprivredne proizvodnje na viši nivo. I da se evidencijom učinka, utroška i zarade omogući efektniji izlaz poljoprivredne proizvodnje – dodala je Marićeva.

Obuka o unosu podataka biće održana 16. februara. Za početak su odabrani najveći proizvođači na području Prijedora, kako bi se ušlo u ritam unosa i obrade podataka. Kasnije bi se animirali i ostali poljoprivrednici da se uključe u ovu priču. U realizaciji projekta učestvuju i GIZ, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Privredna komora RS, kompanija “Telegroup” i Mreža za povoljno poslovno okruženje (BFC).

Z.J.