Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor organizuje realizaciju Programa pripreme djece u godini pred polazak u školu za djecu koja nisu obuhvaćena nekim oblikom predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a u narednoj godini stiču uslove za polazak u prvi razred osnovne škole. Program za pripremu djece pred polazak u školu trajaće od 2. marta do 29. maja 2020.  godine, a realizovaće se u prostorijama vrtića. Djecu je potrebno prijaviti do 30. oktobra 2019. godine, kako bi izvršili pripreme  za realizaciju programa na osnovu  broja prijavljene djece. Prijave se popunjavaju u prostorijama vrtića. Upis djece za Program pripreme u godini pred polazak u školu vrši se na osnovu ljekarskog uvjerenja i izvoda iz matične knjige rođenih, a nakon upisa predškolska ustanova  zaključuje ugovor sa roditeljima ili starateljem o međusobnim pravima i obavezama. Javni poziv za prijavu djece objavljen je u „Kozarskom vjesniku“.

V.R.

PrethodniRodio kivi u dvorištu Milana Vukojevića (video)
SlijedećiPAVLOVIĆ: SKUPŠTINSKA VEĆINA U PRIJEDORU JE STABILNA (video)