Do kraja decembra, kao i svake godine, građani Republike Srpske imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa, na jednostavan način – bez navođenja razloga promjene. Ovu aktivnost provodi Fond zdravstvenog osiguranja u saradnji sa domovima zdravlja u RS. Preregistracija pacijenata traje i u prijedorskom Domu zdravlja.

Svi koji žele da promjene porodičnog ljekara ili se još uvijek nisu registrovali u tim porodične medicine, treba da do kraja godine dođu u Dom zdravlja u kancelariju broj 33, sa ličnom kartom i ovjerenom zdravstvenom knjižicom, kako bi završili taj postupak.

Prema podacima Doma zdravlja Prijedor, u 2016. godini u timove porodične medicine prijavljeno je 773 djece, 2.684 novih pacijenata, a 2.898 pacijenata je promijenilo svog porodičnog ljekara.

M.Stegić

PrethodniSTIGLA NOVA ŠTETOČINA U NAŠE VOĆNJAKE (VIDEO)
SlijedećiPREVENTIVNA KONTROLA ZIMSKE OPREME (VIDEO)