Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti postoji više vrsta osiguranja od kojih je jedan dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Na području Prijedora 230 lica svoje zdravstvene knjižice ovjerava zahvaljujući vlastitoj uplati zdravstvenog osiguranja, odnosno dobrovoljnom zaravstvenom osiguranju.

-Ovaj vid osiguranja  može imati lice  koje ni po jednom zakonskom osnovu ne može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje kaže Dalibor Pavlović šef  Fonda zdravstvenog osiguranja RS kancelarije Prijedor. U najvećem broju ga koriste lica starosti preko 65 godina  koji nemaju neku drugu vrstu  zdravstvenog osiguranja.

Za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kako navodi Pavlović, jedini je uslov da lice nije zaposleno niti  da je penzionere, te da nije vlasnik  poljoprivrednog imanja.

 

P.Š.

 

PrethodniVEČERAS TRIBINA, A SUTRA GOSPOĐA MINISTARKA
SlijedećiAGENCIJA „AUTOTRANSPORT“: DOBRI REZULTATI LJETNE SEZONE