U Prijedoru je danas održana  javna rasprava o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu. Javnoj raspravi  pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i gradske uprave, prisustvovao je i jedan broj farmera, te predstavnika poljoprivrednih  udruženja prijedorske regije.

Mladen Stojanović predstavnik,  resornog ministarstva, rekao je da je  cilj   izmjena  i dopuna  Zakona o stočarstvu unaprijeđenje stočarske proizvodnje ali i  usklađivanje sa standardima Evropske unije.

– Mi  provodimo ovu javnu raspravu sa  namjerom  da upoznamo  sve subjekte zainteresovane za ovu oblast kako bi pokušali od njih da dobijemo  sugestije i primjedbe  na ponuđeni tekst, a sve u cilju kako bi dobili finalni akt koji će zadovoljiti sve oblasti stočarske proizvodnje- rekao je Stojanović.

Stojanović kaže da pored tehničkih stvari koje treba da se nađu u dopunjenom Zakonu postoje i one suštinske, koje su od velikog značaja.

-Mi smo u tim ciljevima definisali tri stvari. Jedna  je organska stočarska proizvodnja a druga  obilježavanje domaćih životinja od strane farmera, i normalno  onaj dio  koji  se odnosi na proizvodnju  kvalitetnog priplodnog podmlatka u stočarstvu , a tiče se organizacije uzgoja – naveo je Stojanović.

On  je istakao da je odziv na javne rasprave  i pored trenutne  epidemiološke situacije dobar,  te da se na njima mogu čuti korisne sugestije koje će dobro doći za pravljenje konačnog teksta dopune Zakona o stočarstvu.

P.Š.