Poreska uprava Republike Srpske pozvala je poreske obveznike, odnosno vlasnike nepokretnosti, da iskoriste mogućnost dostavljanja poreskih računa za porez na nepokretnosti na adresu elektronske pošte ove uprave, te da na taj način jednostavnije i brže izvršavaju svoje obaveze.

Direktor ove uprave Goran Maričić je rekao da bi poreski obveznici trebalo da popune i potpišu obrazac saglasnosti za dostavljanje poreskih akata i dostave ga Upravi.

“Obrazac saglasnosti i stručno uputstvo za davanje saglasnosti za dostavljanje poreskih akata elektronskom poštom postavljeni su na internet stranici Poreske uprave, u sekciji `Nepokretnosti`. Da bi poreskim obveznicima dodatno olakšali mogućnost prijave za dostavu računa na mejl adresu, Poreska uprava će po jedan primjerak saglasnosti poslati zajedno sa poreskim računom za porez na nepokretnosti za 2021. godinu, čija distribucija počinje krajem marta”, naveo je Maričić.

On je u saopštenju ove uprave pojasnio da poreski obveznik treba da popuni obrazac saglasnosti, navede svoju mejl adresu i da lično ili poštom dostavi popunjen i potpisan obrazac nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave.”Oni koji se odluče za ovu uslugu po dobijanju poreskog računa na mejl adresu imaju obavezu da sa svog mejla potvrde prijem i tu se završava kompletna procedura”, rekao je Maričić.

Ova usluga Poreske uprave je nastavak aktivnosti na pojednostavljenju procedura i digitalizaciji procesa u ovoj instituciji, s ciljem da poreski obveznici lakše, brže, jednostavnije i jeftinije izvršavaju svoje poreske obaveze, odnosno da Uprava bude još efikasniji servis građana.

Ova mogućnost je posebno korisna za poreske obveznike, odnosno vlasnike nepokretnosti iz Republike Srpske, koji žive ili rade u inostranstvu, a koji od sada svoje poreske račune mogu dobijati na mejl adresu, te pravovremeno izmiriti svoje obaveze i na taj način izbjeći eventualne sankcije.

“Osim toga, prihvatanje ovakvog vida komunikacije sa Poreskom upravom je posebno važno u uslovima pandemije virusa korona, kada se preporučuje izbjegavanje fizičkog kontakta ljudi”, naveli su iz ove uprave.

SRNA