Petak, 12. Aprila 2024.
21.8 C
Prijedor

Dragan Milojica, načelnik Policijske uprave Prijedor DOBRIM RADOM JAČAMO POVJERENJE GRAĐANA

NAJNOVIJE VIJESTI

„Najveći uspjeh Policijske uprave u prošloj godini je dobro stanje bezbjednosti, jer nije bilo događaja koji bi u znatnoj mjeri uznemirili javnost. Dobra organizacija, kvalitetan kadar, angažman policije u pravcu jačanja povjerenja sa građanima, ima veliku ulogu u postizanju dobrog stanja bezbjednosti. Prijedor je po pitanju bezbjednosti specifična sredina, posebno ako se uzme u obzir da je Prijedor multietnički grad“, rekao je u intervjuu za „Kozarski vjesnik“ Dragan Milojica, načelnik Policijske uprave Prijedor.

Kakvo je stanje bezbjednosti na području Prijedora?

– Statistički parametri na osnovu kojih se cijeni stanje bezbjednosti govore da je stanje bezbjednosti na području operativne nadležnosti Policijske uprave dobro. Svakako da je ubistvo načelnika Bašića imalo uticaj na cjelokupno stanje bezbjednosti, međutim, statistika pokazuje da nema značajnijih oscilacija u pogledu bezbjednosti. Prioritetan rad Policijske uprave je borba protiv svih vidova kriminaliteta, posebno organizovanog, i to je jedan kontinuiran proces koji se odvija u skladu sa bezbjednosnim procjenama. Prijedor je po pitanju bezbjednosti specifična sredina, posebno ako se uzme u obzir struktura stanovništva, odnosno činjenica da je Prijedor multietnična sredina i da su prisutne nacionalne manjine. Ulažu se maksimalni napori svih subjekata lokalne zajednice da se očuva stanje bezbjednosti i da se preventivno djeluje na izgradnji bezbjednog okruženja za sve građane. Policijska uprava Prijedor, zajedno sa drugim subjektima, postupa u skladu sa Akcionim planom prevencije incidenata počinjenih iz mržnje i predrasuda. Pohvalan je i rad Foruma za bezbjednost zajednice, na kojem subjekti razmjenjuju informacije koje su od značaja za bezbjednost.

Šta su, sa aspekta bezbjednosti saobraćaja, najveći problemi?

– Kada govorimo o saobraćaju, ovoj oblasti se posvećuje posebna pažnja, jer je prioritet smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim poslјedicama. Preventivne i represivne mjere koje se realizuju kako na republičkom, tako na regionalnom i lokalnom nivou, doprinose dobrom stanju bezbjednosti iz ove oblasti. Racionalniji pristup ovoj problematici jeste postavlјanje radarskih sistema za mjerenje brzine kretanja vozila, kao i evidentiranje drugih prekršaja putem pametnih kamera koje se instaliraju u okviru video-nadzora na području Policijske uprave. Problematika iz ove oblasti se odnosi na povećanje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda u 2023. godini, u odnosu na godinu ranije. Međutim, povećan broj saobraćajnih nezgoda rezultat je povećanog broja vozila i učesnika u saobraćaju. Analizirajući statističke pokazatelјe, najčešći uzrok svih saobraćajnih nezgoda je neprilagođena brzina, dok je uzrok saobraćajnih nezgoda sa teškim tjelesnim povredama i smrtno stradalim licima upravlјanje vozilom pod dejstvom alkohola.

Daju li represivne mjere rezultate?

– Preventivni rad policije treba usmjeravati prema društvenim oblicima ponašanja gdje represivne mjere ne mogu rezultirati značajnijim uspjehom. Jako je bitno da se ne poseže za represijom u onom segmentu gdje će prevencija dati produktivniji ishod. Međutim, u skladu sa procjenom stanja bezbjednosti, planski se realizuju i represivne mjere, posebno iz oblasti bezbjednosti saobraća gdje se represijom mogu isklјučiti rizici koji bi doveli do težih poslјedica. Represivne mjere daju rezultate u pogledu sprečavanja saobraćajnih nezgoda sa najtežim poslјedicama, odnosno poginulim licima. Prošle godine u saobraćajnim nezgodama smrtno je stradalo sedam lica. Ako se posmatra desetogodišnji period od 2013. godine, broj smrtno stradalih lica u saobraćajnim nezgodama je u prosjeku 14. Represivnom metodom privremenog oduzimanja vozila, smanjio se broj višestrukih povratnika u izvršenju najtežih prekršaja, koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama. 

Šta biste izdvojili kao najveći uspjeh PU Prijedor u prošloj godini?

– Najveći uspjeh Policijske uprave je kada se na kraju godine konstatuje dobro stanje bezbjednosti, bez događaja koji bi u znatnoj mjeri uznemirili javnost. Mi smo prošle godine imali evidentirana tri krivična djela „Teško ubistvo“ i dva ubistva u pokušaju. Sva ova djela su rasvijetlјena i izvršioci su uz izvještaj predati nadležnom tužilaštvu. Imali smo javne skupove koji su zbog prisustva velikog broja zvaničnika bili pravi izazov obezbijediti. Imali smo javne skupove na kojima je bilo više hilјada građana. Kada sve te situacije prođu bez bezbjednosnih incidenata, što je svakako rezultat dobrog rada, moramo biti zadovolјni. Dobra organizacija, kvalitetan kadar, angažman policije u pravcu jačanja povjerenja sa građanima, sveukupno ima veliku ulogu u postizanju dobrog stanja bezbjednosti.

Da li možete da nam kažete nešto više o preventivnom radu policije kada je i pitanju suzbijanje kriminala, posebno narkotika?

– Preventivni rad policije zastuplјen je u svim segmentima. Od kriminaliteta, javnog reda i mira, oblasti bezbjednosti saobraćaja, vršnjačkog nasilјa… Na osnovu procjena stanja na terenu i rezultatima rada, analizira se potreba preventivnog djelovanja. Rad Policijske uprave Prijedor po oblastima odvija se kroz različite planske aktivnosti, pa tako možemo govoriti o strategiji za borbu protiv organizovanog kriminala, strategiji za borbu protiv korupcije, rad na prevenciji malolјetničke delinkvencije, nasilјa u porodici i slično. Za otkrivanje, rasvjetlјavanje i dokazivanje pojedinih krivičnih djela potreban je sistemski pristup, kako i u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa tako i u borbi protiv trgovine drogom. Sve ove aktivnosti se sprovode u kontinuitetu, jer se radi o problematici koja ne stagnira, već ima razvojni proces.

Kako se suprotstavlјate vršnjačkom nasilјu i nasilјu u porodici?

– Nasilјe u porodici je specifična vrsta krivičnih djela protiv braka i porodice. U toku prošle godine postoji blago povećanje broja ovih krivičnih djela, ali to ne utiče na cjelokupno stanje bezbjednosti. Policijska uprava sa ostalim subjektima zaštite na lokalnom nivou sprovodi aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju ovakvog vida kriminaliteta. U svim jedinicama lokalne samouprave oformlјeni su multisektorski timovi subjekata zaštite i zajedničkim djelovanjem se radi na edukaciji o nasilјu i vidovima zaštite, načinima sprečavanja nasilјa i afirmaciji prava žrtava nasilјa. Radi se i na evaluaciji postignutih rezultata i planiranju aktivnosti za rješavanje problema nasilјa u porodici uopšte. Što se tiče vršnjačkog nasilјa, policija sprovodi preventivne aktivnosti kroz različite edukacije u školama. Svako neprimjereno ponašanje učenika tokom odvijanja nastavnog procesa prevashodno se tretira od strane stručnih službi škola (pedagog/psiholog), a u slučaju prijave stručnih radnika, u rad se uklјučuje i policija. Ovdje veliku ulogu ima školski policajac čije prisustvo u blizini, i u školskim ustanovama takođe doprinosi prevenciji vršnjačkog nasilјa. Na području Policijske uprave Prijedor evidentiran je manji broj slučajeva/incidenata u kojima su učestvovali učenici, a radilo se o verbalnom i fizičkom sukobu malolјetnih lica gdje nije bilo težih poslјedica, te slučaj nedoličnog ponašanja učenika osnovne škole na društvenim mrežama i dijelјenje neprimjerenog sadržaja. U rješavanje istih uklјučene su stručne službe škole.

Da li ste zadovolјni radom školskih policajaca, šta je njihova uloga i jesu li na ovaj način škole dovolјno obezbijeđene?

– Nakon dešavanja u osnovnoj školi u Beogradu u maju prošle godine, sistem je prepoznao potrebu da se u škole vrati prisustvo policajca i da se ponovo uvede projekat školskog policajca. Uloga školskog policajca jeste da redovno obilazi škole, posebno u vrijeme odmora između nastavnih časova, i da ostvaruje kontakt sa direktorima škola i nastavnim osoblјem u cilјu razmjene informacija o eventualnim problemima koje su u nadležnosti policije. Pojačanim prisustvom školskog policajca u blizini škola, povećava se mogućnost optimalnijeg sagledavanja usvojenih obrazaca i modaliteta ponašnja učenika, kako u međusobnim odnosima tako i u komunikaciji sa nastavnim osoblјem, a ujedno i mogućnost pravovremenog identifikovanja učenika čije ponašanje može dovesti do određenih oblika deliktnih postupanja. Projekat školskog policajca je potreban i opravdan, jer pruža mogućnost pravovremenog otkrivanja i otklanjanja problema.

T.M.