4.8 C
Prijedor
Utorak, 28 Novembra, 2023

Duško Miloica, predsjednik Okružnog suda u Prijedoru – SMANјEN BROJ NERIJEŠENIH PREDMETA

Najnovije vijesti

“Iz godine u godinu smanjuje se broj predmeta i vrijeme u kome se oni rješavaju. Početkom 2018. godine, bilo je 706 neriješenih predmeta, dok ih je sad 498. Trajanje po predmetima u prosjeku je 217 dana”,  izjavio je za “Kozarski vjesnik” Duško Miloica, predsjednik Okružnog suda u Prijedoru.

Kako funkcioniše rad Okružnog suda u Prijedoru?

– Okružni sud u Prijedoru relativno je nova institucija. Počeo je sa radom prije šest godina. Pokazalo se jako efikasnim to što je osnovan sud sa nadležnošću nad područjem grada Prijedora i opština Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica i Oštra Luka. Nadležnost Suda je vezana kao drugostepeni organ i kao prvostepeni, u krivičnim predmetima u zavisnosti od težine tijela. Ukoliko se počini neko krivično djelo u pravnim sporovima, u građanskim i ostavinskim predmetima, postupa Okružni sud u Prijedoru. Po sistematizaciji imamo sedam sudija, zajedno sa predsjednikom Suda. Jedan sudija nam odlazi u penziju, tako da nastavlјamo sa šest sudija dok se ne imenuje još jedan sudija.

Koji broj predmeta je riješen u prošloj godini?

– Iz godine u godinu smanjuje se broj predmeta. Na početku osnivanja Suda, bilo je preko 706 neriješenih predmeta početkom 2018. godine, dok je sad tih predmeta oko 498. Smanjuje se broj neriješenih predmeta i smanjuje se vrijeme u kom se rješavaju ti predmeti, što je problem ne samo pravosuđa u BiH, nego kompletnog pravosuđa u regiji bivše Jugoslavije, a i Evropi. Možemo se pohvaliti da je trajanje po predmetima u prosjeku 217 dana, dakle ispod jedne godine, a kad smo počeli sa radom, bilo je oko godinu dana. Kad imamo veći broj predmeta, Sud postupa na način da imamo elektronsku obradu podataka, predmeti se zaprimaju u pisarnicu Okružnog suda. Putem te informacione tehnologije, svaki od sudija dobija predmet, ali se ne zna koji će sudija dobiti koji predmet. Priče koje su nekada kružile da se namješta koji će sudija da radi koje predmete, ne stoje, nemaju svog osnova. Nasumično se dodjelјuju predmeti od sudije do sudije.

Šta se dešava kad se uloži žalba na sudsku odluku?

– Kad se uloži žalba na sudsku odluku, u zavisnosti od zakonske procedure, u nekim predmetima odlučuje sudija pojedinac. Manji je to broj predmeta  kao što su, recimo, prekršajni predmeti gdje su novčane kazne do 3.000 KM, a u drugim složenijim predmetima, zakon to tačno propisuje, odlučuje vijeće koje čini troje sudija. Početkom godine, predsjednik Suda rasporedom poslova određuje koja su to vijeća i u kojim predmetima. Okružni sud u Prijedoru ima dva odjelјenja, a to su građansko i krivično. Imamo predsjednike odjelјenja koji obavlјaju svoje poslove u skladu sa pravilnikom unutrašnje organizacije sudova.

Ima li nekih novina u radu Okružnog suda u Prijedoru?

– Mogu da se pohvalim rezultatima. Kad je počinjao sa radom Okružni sud u Prijedoru, sve kolege su izabrane od strane Visokog sudskog tužilačkog savjeta iz osnovnih sudova. Niko od nas nije radio u Okružnom sudu u drugom stepenu, što je bio izazov za sve nas. Nismo imali svoje prostorije. Zajedno sa kolegama u Osnovnom sudu sa Okružnim tužilaštvom i Okružnim privrednim sudom, koji su takođe novoosnovani, bili smo svi smješteni u zgradi Osnovnog suda u Prijedoru. Pored tako teških uslova,  koristili smo jednu sudnicu. Bili smo u zajedničkim kancelarijama, ali su rezultati bili dobri. Uspjeli smo da dovodemo ažurnost u ovaj sud, uz pomoć Vlade RS, izgrađena je zgrada gdje se sad nalazimo. Imamo odlične uslove, možda i najbolјe u BiH.

ZA POLA GODINE, ŠEST PREDMETA SA SMRTNIM POSLjEDICAMA

– Ono što nije uobičajno je broj ubistava koji se desio u prvih šest mjeseci ove godine. Nažalost, imali smo šest predmeta sa smrtnim poslјedicama, od toga je bilo jedno teško ubistvo i pet krivičnih djela ubistva. Ti predmeti se procesuiraju, a kazne su jako rigorozne. Za teška ubistva su doživotni zatvori, a za ubistva propisane su zatvorske kazne od najmanje 10 do 25 godina.

AŽURAN RAD

Početkom prošle godine, Okružni sud je imao u radu 526 predmeta, a u toku iste godine, zaprimio je još 1.223 predmeta. Od toga je riješio 1.251, tako da je na kraju 2022. ostalo neriješenih 498 predmeta.

V. Nišević