U Centru za socijalni rad završena je još jedna edukacija za hraniteljske porodice. Sve je u okviru Prvailnika o hraniteljstvu i Zakona o socijalnoj zaštiti. Ovu drugu edukaciju uspješno je prošlo deset porodica koji na nakon nakon završne desete radionice dobili i diplome.

Sanja Topić, psiholog u Centru za socijalni rad i edukator u oblasti hraniteljstva kaže „ da je cilj radionica da se hranitelji osnaže za brigu o djeci“. Kako bi lakše prebrodili određene situacije. Poput  poteškoća u ponašanju kod djece. Prošle godine U Centru za socijalni rad ove edukacije je prošlo 14 hraniteljskih porodica.

MZ.

PrethodniSUPER TATA NA PORODILJSKOM BRINE SE O TRI KĆERKE
SlijedećiIZLOŽBA RADOVA SREDNJOŠKOLACA U ČAST IVE ANDRIĆA (FOTO i VIDEO)