EDUKATIVNA PREDAVANJA NA TEMU NASILJA U PORODICI

Centar za socijalni rad u saradnji s Policijskom upravom Prijedor  i osnovnim školama  u sklopu „16 dana aktivizma“  organizovao je za roditelje učenika edukativna predavanja na temu „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“. Dva takva predavanja danas su održana u Osnovnim školama u Trnopolju i Kozarcu. Predavanja imaju za cilj podizanje svijesti  kod građana o ovoj problematici. Cilj je naravno i preventivno djelovanje. Dajana Stupar, stručni radnik Javne ustanove Centar za socijalni rad, kaže da je u prošloj  godini ova ustanova registrovala 121 slučaj nasilja u porodici. Nasilju nerijetko prisustvuju i maloljetne žrtve, najčešće ženska djeca stara od 6 do 14 godina. Bilo je 119 punoljetnih žrtava porodičnog nasilja  između 31  i 50 godina. U nekoj statistici žene su najčešće žrtve muževa nasilnika, starosti između 31 i 58 godina.  Predavanja su održana u sedam osnovnih škola na području Prijedora. „16 dana aktivizma“ počelo je 25 novembra s Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama  i traje do 10 decembra,  kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava.

M.Z.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Zabranjeno je preuzimanje sadržaja bez pismene dozvole!