Ekonomska škola iz Bijeljine pobjednik je naprednog nivoa na republičkom takmičenju iz oblasti socijalnog preduzetništva, dok su srednje škole “Ivo Andrić” iz Prnjavora i “Jovan Cvijić” iz Modriče zauzele prva tri mjesta osnovnog nivoa na takmičenju iz ove oblasti na nivou Republike Srpske, saopšteno je iz Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora “Preda-PD”.

Takmičenje je održano u okviru projekta “Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja” /InnoSchool/, koji se se odnosi na unapređenje obrazovnog procesa i korištenje digitalnih alata u redovnoj nastavi, sa posebnim fokusom na jačanje preduzetničkih vještina i socijalnih inovacija.

“Naredne aktivnosti u projektu su prikupljanje sugestija profesora i učenika i kreiranje prijedloga za unapređenje inovativnog sistema obrazovanja”, navodi se u saopštenju. Projekat se finansira sredstvima EU, a sprovodi u saradnji sa 17 organizacija iz devet zemalja, gdje su Agencija “Preda-PD” i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske partneri iz BiH.

SRNA