8.8 C
Prijedor
Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

ELEKTROKRAJINA – Od ponedjeljka nulta tolerancija prema dužnicima

Najnovije vijesti

ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka poziva sve kupce električne energije na izmirenje svih dospjelih obaveza za utrošenu električnu energiju, jer ćemo, u suprotnom, biti prinuđeni na preduzimanje svih zakonskih mjera i mehanizama naplate.

Prema našim evidencijama, 95% kupaca električne energije uredno i redovno izmiruje svoje obaveze, što je posebno karakteristično za kupce iz kategorije penzionera, dok je kod 5% kupaca evidentno neplaćanje ili kašnjenje u plaćanju u dužem vremenskom periodu.

„Elektrokrajina“ će od ponedjeljka, 20.05.2019. godine, započeti sa sistemskom primjenom nulte tolerancije prema svih dužnicima. Restriktivne mjere će se prvenstveno primjenjivati prema kupcima kojima je u proteklom periodu omogućeno plaćanje u ratama po osnovu zaključenih reprograma i nagodbi putem medijacije, te kupaca protiv kojih postoje izvršne sudske presude ili sa kojima su sklopljena sudska i vansudska poravnanja.

Primjena navedenih mjera biće sveobuhvatna i dosljedna.Izuzetak mogu predstavljati isključivo kupci u dokazivim izrazito teškim socijalnim slučajevima, a čiji će se zahtjevi pojedinačno razmatrati na nivou Preduzeća.

Upozoravamo da će svi kupci koji nakon isključenja budu podnosili zahtjeve za ponovno priključenje na mrežu, za isto morati izmiriti sve dospjele obaveze za električnu energiju i platiti naknadu za ponovno priključenje.

Pored navedenog, „Elektrokrajina“ će, u saradnji sa policijom i Tužilaštvom, intenzivirati kontrole na otkrivanju krađe električne energije, te pred nadležnim organima insistirati na sancionisanju počinilaca u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Podsjećamo da su članom 225. Krivičnog zakonika RS pripisane oštre kazne za krađu električne energije i to kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do osam godina i novčana kazna.

KABINET UPRAVE