20.8 C
Prijedor
Subota, 23 Septembra, 2023

EVO DO KADA MOŽETE IZVADITI NOVI ORUŽANI LIST: KAZNE RIGOROZNE!

Najnovije vijesti

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske podsjeća vlasnike oružja za ličnu bezbjednost da su do 30. juna obavezni da podnesu zahtjev za izdavanje novog oružanog lista.

Ovo se odnosi na vlasnike oružja za ličnu bezbjednost koji na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji /3. mart/ drže oružje na osnovu isteklog oružnog lista.

Zakonom je predviđeno i da vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji su do dana stupanja na snagu ovog Zakona predali svoje oružje nadležnom organu zbog isteka roka koji je bio na snazi po Zakonu o oružju i municiji /31. decembar 2016. godine/ mogu podnijeti zahtjev za zamjenu oružnog lista do 30. juna ove godine.

Vlasniku oružja za ličnu bezbjednost koji do 30. juna ne podnese zahtjev za zamjenu nevažećeg oružnog lista, izreći će se novčana kazna u iznosu od 1.200 do 1.500 KM i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

Oružni list za oružje za ličnu bezbjednost izdaje se sa rokom važenja od deset godina, izuzev za lica starija od 65 godina kojima se ovaj list izdaje sa trajnim važenjem.

(Agencije)