Na sjednici novog saziva Organizacionog odbora 19. Međunarodnog festivala horova „Zlatna vila“, utvrđeno je da će ovogodišnji festival biti revijalnog karaktera. Horovi koji budu učestvovali snimiće materijal u trajanju od maksimalno deset minuta.

Materijali će biti montirani i prikazani u formi emisije.

Na prijedlog Umjetničkog savjeta utvrđen je datum održavanja 20. jubilarnog festivala od 12. do 14. maja 2022. godine. Dogovoreno je da svi učesnici 19. Međunarodnog festivala dobiju specijalnu pozivnicu i nastupe na 20. jubilarnom festivalu, ali takođe biće omogućeno i prijavljivanje drugim horovima.

K.V.