Sva pravna lica i preduzetnici na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske mogu preuzeti formu pisane izjave za odgođeno plaćanje poreskih obaveza. Potpisanu i ovjerenu izjavu treba da pošalju na elektronsku adresu odgodaplacanja@poreskaupravars.org ili faksom na brojeve telefona za Područni centar Banjaluka 051/332-384, Prijedor 052/234-691 ili 052/240-850, Područni centar Doboj 053/241-950, Bijeljina 055/210-868, Zvornik 056/210-780, te područne centre Istočno Sarajevo 057/321-057 i Trebinje 059/271-831.
Poreskim obveznicima koji su pogođeni mjerama na sprečavanju širenja virusa korona zbog čega imaju poteškoće u poslovanju omogućeno je da u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske podnesu pismenu izjavu za odgađanje plaćanja obaveza: po osnovu poreza na dobit, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcije šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godine i po osnovu poreza na dohodak po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu.
Jedna od pedloženih mjera Vlade Republike Srpske je i smanjenje za 60 odsto paušalnog plaćanja poreza na ukupan prihod malih preduzetnika sa jednim ili dvoje zaposlenih.

/SRNA/

PrethodniKina proglasila kraj epidemije virusa korona
SlijedećiU ŠEST BANAKA OTVORENI RAČUNI ZA DOBROVOLJNU UPLATU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI