Radovi na izgradnji manastira Miloševac u Čirkin Polju teku po planu, kaže protonamjesnik Dragan Hrvaćanin, dodajući da se trenutno radi na zidanju potkupole.

-Možemo biti zadovoljni onim što se uradilo od marta ove godine. Završeni su radovi na izgradnji horske ploče, a slijede malo komplikovaniji poslovi –  kaže protonamjesnik Hrvaćanin dodajući da će tok radova zavisiti od vremenskih prilika, ali i dostave materijala, prije svega kamena čije pripreme teku dosta sporo.

P.Š.