Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 08.05.2020. godine od 12:00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

1.       Dan pobjede nad fašizmom, 09.05.2020. godine (subota), je neradni dan za  trgovinske, ugostiteljske, zanatske i uslužne privredne subjekte registrovane na području grada Prijedora, osim subjekata pobrojanih u tački 2. ovog Zaključka.

2.      Benzinske pumpe i plinske pumpne stanice kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina mogu da rade od 00,00 do 24,00, a sa izuzetkom dijela pumpe i stanice u kojem je smješten prodajni objekat (trgovina i ugostiteljstvo). Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, cvjećare, subjekti koji se bave djelatnostima proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine, konditorskih proizvoda i kolača, trgovačke radnje tipa „dragstor“, veterinarske ambulante, poljoprivredne apoteke i mesnice mogu raditi do 13,00 časova.

3.       Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

        Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLJENO:

–        Organima i službama Gradske uprave Prijedor

–        Javnim ustanovama

–        Institucijama

–        a/a

Broj: 02-sl-41-1/20

Datum: 08.05.2020. godine

  KOMANDANT                                                                                                                                                 

                                                                                                                                

  Milenko Đaković

PrethodniJEDAN NOVI SLUČAJ ZARAZE U PRIJEDORU
SlijedećiPREMINULA ČETIRI PACIJENTA KOD KOJIH JE UTVRĐEN KOVID-19