GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

     ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 10 lica sa pozitivnim testom na  novi virus korona . Do sada   se 125 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 14 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji  je 41 lice, a zdravstveni nadzor je prestao  za 2.252 lica.  U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja   lica sa pozitivnim testom na virus korona smještena su 3  lica i sva tri lica su iz Prijedora.
  2. Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne  Gradskog štaba za vanredne situacije
  3. Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe , zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera utvrđenih zaklјučcima   Republičkog štaba za vanredne situacije kojima se zabranjuju sva javna okuplјanja u grupama većim od 50 lica,  organičava radno vrijeme ugostitelјskim objektima   od 06.00 do 23.00 časova, te utvrđuje obaveza korištenja zaštitne maske u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od 2 metra.

2.Gradski štab za vanredne situacije  apeluje na stanovnike grada Prijedor da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa krona a prije svega da održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne mase, održavaju mjere lične higijene te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

3.Štab apeluje na organizatore manifestacija na kojima se očekuje okuplјanje većeg broja lica da se pridržavaju mjere Republičkog štaba za vanredne situacije o zabrani javnog okuplјanja u grupama većim od 50 lica te da obezbijede poštivanje drugih mjera zaštite i sprečavanja pojave i širenja novog virusa korona.

4.Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da intenzivno vrše kontrolu poštivanja mjera zaštite i mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona koje su donesene od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredene situacije.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-72/20

Datum: 28.07.2020. godine                                                                        

KOMANDANT                                                                                                                                                 

Milenko Đaković

You must be logged in to post a comment Login

Zabranjeno je preuzimanje sadržaja bez pismene dozvole!