Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na telefonskoj sjednici održanoj dana 16.04.2021. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1.Dana 16.04.2021. godine Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak  o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) br.81-1/21 kojim nije obuhvaćena obaveza da se nastava u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama organizuje na daljinu korištenjem sredstava elektronske komunikacije. Na osnovu ovog Zaključka nastava u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama od 19.04.2021.godine može ce odvijati u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-2184/20 od 17.08.2020 godine.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1.Obavezuju se direktori srednjih škola i rukovodioci visokoškolskih ustanova na području grada Prijedora da preduzmu sve neophodne  organizacione i epidemiološke mjere  za izvođenje nastave od  19.04.2021.godine u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-2184/20 od 17.08.2020 godine.

Komandant

Dalibor Pavlović