Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slјedeće:

ZAKLjUČKE

1. Zabranjuje se rad slјedećim objektima, svakim radnim danom i u dane vikenda na teritoriji grada Prijedora do 23.03.2020. godine, i to:

– ugostitelјskim objektima svih kategorija, osim poslova pripreme i dostave hrane koje mogu obavlјati do 18:00 časova,

– trgovinama, osim subjekata pobrojanih u tački 3., stav 1., 2., 3., i 4. ovog Zaklјučka,

– salonima za posebne prilike (svadbenim salonima),

– uslužnim djelatnostima/zanatstva u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima, osim taksi službe,

– fitnes centrima (fitnes, bodi-bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),

– dječijim igraonicama,

– svim pravnim licima registrovanim za obavlјanje djelatnosti priređivanja igara na sreću.

2. Zabranjuje se organizovanje svih skupova privatnog karaktera na kojima se okuplјa veći broj lјudi (organizovane proslave) na teritoriji grada Prijedora do 23.03.2020. godine.

3. Zabranjuju se sve sportske aktivnosti i događaji u svim javnim i privatnim sportskim objektima i terenima, gradskom stadionu i sportskim dvoranama Grada Prijedora do 23.03.2020.godine.

4. Ograničava se rad:

– trgovačkim centrima od 7:00 do 18:00 časova radnim danom i subotom, a nedelјom od 07:00 do 13:00 časova, gdje mogu da rade samo subjekti koji se bave prodajom prehrambenih proizvoda i apoteke,

– trgovine prehrambenom robom i trgovine stočnom hranom od 7:00 do 18:00 časova radnim danom i subotom, a nedelјom od 07:00 do 13:00 časova,

– trgovinskim objektima vrste dragstor od 7:00 do 22:00 časa,

– subjektima koji obavlјaju djelatnost proizvodnje hlјeba, peciva, kolača, tjestenine i sličnih proizvoda od brašna (isklјučivo u pogledu prodaje vlastitih proizvoda) od 7:00 do 22:00 časa,

– javnih kuhinja (dozvolјeno je samo izdavanje obroka putem šaltera),

– apoteka i polјoprivrednih apoteka,

– hotela i sličnih objekata,

– benzinskih pumpi.

5. Rad subjekata iz tačke 3. ovog Zaklјučka organizovati na slјedeći način:

– hoteli i slični objekti na području grada Prijedora mogu pružati ugostitelјske usluge isklјučivo za prijavlјene goste ovih objekata,

– benzinske pumpe, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata, sa ograničenjem za dio benzinske pumpe u kojem je smješten prodajni objekat od 7:00 do 18:00 časova i zabranom pružanja ugostitelјskih usluga,

– apoteke i polјoprivredne apoteke – bez promjene radnog vremena.

6. Tokom rada navedenih subjekata iz tačke 4. ovog Zaklјučka obavezno je preduzimanje slјedećih mjera:

– ograničiti broj lјudi koji istovremeno može biti prisutan u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti, i to:

o maksimalno 20 osoba u trgovačkim centrima,

o maskimalno 2 osobe u ostalim prodajnim objektima,

– ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jednog metra,

– u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekta i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

7. Preporučuje se poslodavcima da proces rada organizuju sa minimalnim brojem izvršilaca na licu mjesta, uz pojačane mjere dezinfekcije.

8. Preporučuje se starijim licima i hroničnim bolesnicima da smanje kretanje i ostanu kod kuće, kako se ne bi izlagali opasnostima.

9. Nalaže se Gradskoj upravi Grada Prijedor i svim javnim preduzećima i ustanovama na području grada Prijedora, osim Doma zdravlјa Prijedor, da organizuju proces rada sa minimalnim brojem zaposlenih radnika, odnosno da jedan broj zaposlenih upute na rad od kuće.

10. Pozivaju se građani da bez prijeke potrebe ne dolaze u Gradsku upravu, kao ni u druge javne ustanove na području grada Prijedora.

11. Nalaže se inspekcijskim i kontrolnim organima na području grada Prijedora da u slučaju nepoštovanja mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije primjene kaznene odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

12. Naređuje se svim javnim ustanovama, pravnim licima, preduzetnicima i zajednicama etažnih vlasnika da svakodnevno provode mjere čišćenja, pranja i dezinfekcije vlastitih objekata.

13. Obavezuje se radna grupa u sastavu: dr Mirko Sovilј, dr Milica Otković i Zlatko Ritan da izvrše analizu mogućih lokacija i objekata za formiranje i funkcionisanje karantina na području grada Prijedora i da za slјedeću sjednicu Gradskog štaba za vanredne situacije predlože alternativna rješenja.

14. Zaklјučci Gradskog štaba za vanredne situacije važe od dana donošenja, a izdate naredbe i zabrane se primjenjuju od 17.03.2020. godine.

Broj: 02-sl-3/20

Datum: 16.03.2020. godine

KOMANDANT Milenko Đaković

PrethodniKORONA VIRUS: OPŠTA UPUTSTVA I PREPORUKE ZA JAVNE USTANOVE I DRUŠTVENE SUBJEKTE (video)
SlijedećiMinistarstvo zdravlјa i socijalne zaštite RS: UPUTSTVO GRAĐANIMA ZA SAMOIZOLACIJU

1 COMMENT

  1. Dobri gradonačelniče Đakoviću ovakav krizni štab trebali ste formirati pre mesec dana a ne sada kada je puna Hrvatska, Slovenija i Srbija oboljelih. A koliko vidim po ovoj fotografiji u tom kriznom štabu sede osobe koje veze nemaju sa medicinom niti uopte znaju nešto o ovoj bolesti. Verovatno ste tražili neke foto modele i šminkere da su u Kriznom štabu po partijskoj liniji. Bolest već kuca na vrata, radije gospodine Đakoviću očistite Bolnicu Prijedor od smrada u sobama i neopranom posteljinom te u Domu penzinera promenite direktora nego što sastančite. Samo portirnica u Bolnici izgleda kao iz Drugog svetskog rata.