Gradskoj upravi Prijedor danas je uručena računarska oprema u okviru projekta ”Pružanja  pomoći za održivost raseljenim osobama i povratnicima  i podršku UNHCR-a u upravljanju podacima”. Računare i popratnu opremu uručilki su predstavnici organizacije ”Hilsferk Austrija”, partneri UNHCR-a, ističući da je Prijedor jedan od 16 gradova  BiH koji  je dobio ovu donaciju.

Vrijednost ove opreme iznosi 5300 KM , a sastoji se od dva računara laptopa sa pratećemo opremom i programima, potom štampačem i projektorom te digitalnim fotoaparatom. Projekt manadžer organizacije ”Hilsferk Austrija” Azema Avdušinović rekla je da će ovom opremo grad Prijedor lakše  evidentirati potrebe ugroženih porodica povratnika i raseljenih lica, a samim tim i pristupiti donatorima koji su potrebni za obezbjeđivanje sredstava za rješavanje problema ovih kategorija stanovništva.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković zahvalio se donatorima kao i organizaciji ”Hilsferk Austrija” sa kojom postoji duga saradnja u rješavanju problema povratnika i raseljenih lica.

P.Š.

PrethodniPOČELA VAKCINACIJA PROTIV GRIPA
Slijedeći„AGRO HOLDING“ POKRENUO PROIZVODNJU U BIVŠEM „IMPRU“ (FOTO i VIDEO)