3.8 C
Prijedor
Četvrtak, 30 Novembra, 2023

GRANTOVI ZA PODRŠKU PROMOCIJI I RAZVOJU PRIVREDE

Najnovije vijesti

Savjet ministara donio je danas Odluku o kriterijumima za raspodjelu tekućih grantova u iznosu 750.000 KM odobrenih Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa za promociju i razvoj privrede u BiH.
Ukupna vrijednost granta je 750.000 KM, od čega je 400.000 KM namijenjeno za podršku sajamskim i drugim manifestacijama, odnosno aktivnostima u zemlji usmjerenim na promociju i razvoj privrede u BiH, a 350.000,00 KM za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u inostranstvu, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa objaviće javni poziv organizatorima sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u BiH na internet stranici Ministarstva i u tri dnevna lista koji se distribuišu u BiH.

Odlukom su propisane procedure i druga bitna pitanja za dodjelu ovih bespovratnih sredstava, uključujući uslove, kriterijume, nadležnosti, te proceduru rada komisije, način donošenja konačne odluke o izboru korisnika grant sredstava i obavezu dostavljanja izvještaja o namjenskom utrošku dobijenih sredstava.

Savjet ministara usvojio je Informaciju o programu teritorijalne saradnje “Interreg šest-B IPA ADRION 2021-2027” u vezi sa potpisivanjem pisma saglasnosti prije podnošenja programa Evropskoj komisiji na odobrenje.

Direkcija za evropske integracija zadužena je da do naredne sjednice Savjetu ministara dostavi informaciju o preduzetim koracima o pitanju formiranja struktura za korištenje IPA-e, s prijedlogom konkretnih mjera za rješavanje ovog pitanja.

Evropskim programom teritorijalne saradnje, koji djeluje na transnacionalnom nivou, nastavlja se raniji ADRION program /2014-2020/, a provodi se u 10 zemalja – Hrvatska, Grčka, Slovenija, Italija, Albanija, Crna Gora, Srbija, BiH, a sada je proširen na Sjevernu Makedoniju i San Marino.

Ukupna vrijednost programa je 160.810.017 evra, od čega je doprinos EU 136.688.515 evra, a preostalih 15 odsto sredstava osiguraće korisnici programa.

Savjet ministara usvojio je i Informacija o održavanju šestog sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH, koji će biti održan putem video-linka u terminu koji bude dogovoren.

Sastavni dio ove informacije je dokument za raspravu i lista delegacije BiH kojom će, u dijelu za visoki politički dijalog, predsjedavati ministar pravde Josip Grubeša, koji će biti na raspolaganju medijima za pitanja u vezi sa ovim sastankom.

Savjet ministara usvojio je Program rada za 2022. godinu, koji će Generalni sekretarijat dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH radi upoznavanja, a sadrži Akcioni plan za realizaciju, pregled zakona i drugih propisa, međunarodnih ugovora, razvojno-investicionih projekata/programa, kao i tabelu materijala o kojima će Savjet ministara biti informisan.

Na današnjoj sjednici nije usvojena Informacija Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih poslova o analizi interesa i koristi za BiH u slučaju pristupanja inicijativi “mali Šengen”, odnosno “Otvoreni Balkan”.

Savjet ministara donio je na prijedlog Ministarstva pravde odluku o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH, čime se želi poboljšati i pojednostaviti sistem godišnjeg planiranja, praćenja i izvještavanja kako bi se unaprijedila efikasnost u pripremi politika, određivanju prioriteta i dinamike rada Savjeta ministara i drugih institucija BiH.

SRNA