Sa velikom tugom i žaljenjem primili smo vijest da nas je 15. februara 2020. godine nas zauvijek napustio naš cijenjeni kolega, gospodin Milan Malbašić.

MILAN MALBAŠIĆ, diplomirani inženjer rudarstva, rođen je 10.11.1934. godine u Muratima, opština Kozarska Dubica, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Završio je srednju tehničku rudarsku školu u Boru 1954. godine. Diplomirao je 1960. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Radno je angažovan od 1955. godine kao rudarski tehničar, a od 1960. godine na poslovima rudarskog nadzornika, upravnika pogona „Brdo“, glavnog inženjera za proizvodnju, direktora Sektora za razvoj, tehničkog direktora i generalnog direktora RŽR „Ljubija“.

Pored poslova organizacije i razvoja rudarske proizvodnje, obavljao je i poslove predsjednika Skupštine opštine Prijedor 1978-1982, te predsjednika poslovodnog odbora/generalnog direktora RMK „Zenica“ 1987-1991. godine. U periodu od 1991. do kraja 1997. obavljao je poslove pomoćnika Saveznog Ministra za privredu SFRJ, SR Jugoslavije i Srbije i Crne Gore, a krajem 1997. godine je penzionisan.

U toku radne karijere bio je  predsjednik Skupštine Univerziteta Banja Luka, član Skupština privrednih komora BiH, SFRJ i član i jedno vrijeme predsjednik Udruženja Željezara Jugoslavije. Tokom rada aktivno je učestvovao i dao lični doprinos u rekonstrukcijama i proširenjima kapaciteta proizvodnje željezne rude u preduzeću RŽR „Ljubija“ i izgradnje objekata u Prijedoru.

Neki od najznačajnijih su izgradnja i puštanje u rad rudnika Tomašica i Omarska, izgradnja gradske bolnice u Prijedoru, izgradnja i formiranje nekoliko prijedorskih pridruženih preduzeća u Ljubiji i Prijedoru („Tomeks“ Ljubija, „Fadis“ Ljubija, „Protektirnica“ Prijedor, „Feroks“ Tomašica, „Livnica“ Ljubija).

Dobitnik je Plakete za 100. godina RŽR „Ljubija“ i ordena rada sa srebrnim zracima.

Poštovao je, kroz cijeli svoj bogati radni i životni vijek i držao se devize: „ Sa nama nije počelo, sa nama nije kraj…“

                 Privredna društva:
          RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor i “ArcelorMittal Prijedor”, d.o.o. Prijedor

PrethodniPovodom Dana zaljubljenih Hukanović promovisao CD ljubavne poezije
SlijedećiSUTRA BEZ STRUJE DONJA MARIĆKA I RAKELIĆI