2.8 C
Prijedor
Utorak, 29 Novembra, 2022

Ističe rok za uplatu prve rate poreza na nepokretnosti

Najnovije vijesti

Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire prvu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2018. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

Naime, propisani rok za uplatu prve rate je najkasnije do 30. juna 2018. godine. S tim u vezi, naglašavamo da će svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate, navodi se u saopštenju iz Poreske uprave RS.

Pored toga, Poreska uprava Republike Srpske poziva i sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti.

Takođe, Poreska uprava RS će intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze.

Inače, Poreska uprava RS je u prvih pet mjeseci ove godine po osnovu poreza na nepokretnosti prikupila 9,1 milion KM, što je za 4,2 miliona KM ili 86 procenata više u odnosu na uporedni period, što predstavlja zadovoljavajući trend naplate ove vrste prihoda koji isključivo pripada lokalnim zajednicama u RS, navodi se u saopštenju iz Poreske uprave RS.

KV