Na lažne nagradne igre, zloupotrebu ličnih podataka, probleme prilikom onlajn kupovine upozoravaju i iz Udruženja potrošača  Udruženja građana „DON“. Sve treba dobro provjeriti. Prevarenim potrošačima savjetuju da se obrate njima ili u krajnjem, kada se prevarantima ne može ući u trag,  obavezno i policiji.  Zoran Petoš, koordinator za rad s potrošačima u Udruženju građana „DON“, kaže da je trenutno aktuelna  nagradna igra u kojoj je zloupotrijebljeno ime i logo jedne banke. Ali i lični podaci učesnika lažne igre koji su nasjeli na prevaru. Sistem prevare je klasičan, potrošačima se saopštava da su upravo oni sretni  dobitnici, a zauzvrat se od njih traže njihovi lični podaci. „Po Zakonu o zaštiti ličnih podataka BiH   niko ne smije da vam traži vaše lične podatke. Potrošače upozoravamo i da ne slikaju lične karte, kreditne kartice što se od njih kroz ove lažne nagradne igre obično traži“, kaže Petoš. Sa svim ovim prevarama treba upoznati i Udruženje potrošača. Cilj je jedan, zaštititi potrošača, a svim ostalim dati informaciju  kako se ne bi našli na meti prevaranata.

M.Z.

PrethodniŠA likovna kolonija (video)
SlijedećiPORODICA VUKOVIĆ: SPORT I LOPTA U GENIMA (video)