U periodu od oktobra do decembra, svi građani Republike Srpske imaju mogućnost da promijene doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa. Ukoliko želite da izaberete novog doktora, to možete uraditi bez navođenja razloga promjene, istakao je Dalibor Pavlović, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja, Filijala Prijedor.

– Potrebno je samo popuniti odgovarajuće obrasce kod porodičnog doktora i donijeti ih u Fond na ovjeru, nakon toga taj isti obrazac građani nose svom porodičnom doktoru, ginekologu ili pedijatru. Kada se promijeni doktor u tom periodu od oktobra do decembra, usluge izabranih doktora će se moći koristiti od početka nove godine. Značajno je da se izbor ili promjena porodičnog doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu, jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava – dodaje Pavlović.

On je napomenuo da ničim nije ograničen izbor ljekara, bitno je samo da se završi ovjera kod porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra koji ima potpisan ugovor sa Fondom zdravstva i to je jedino pravilo koje Fond postavlja. Stoga, ukoliko još uvijek niste izvršili registraciju, ili izabrali željenog doktora, trebalo bi da to uradite u ovom periodu. Porodičnog doktora lani je promijenilo 27.185 osiguranika, dok se za novog pedijatra i ginekologa odlučilo njih 6.718.

Violeta Repajić

PrethodniSJEĆANJE NA EGZODUS SRBA IZ SANSKOG MOSTA
SlijedećiPREVARIO ČETIRI PENZIONERKE