Skupština grada Prijedora raspisala je izbore za članove savjeta mjesnih zajednica za 19. mart.
Grad Prijedor ima 49 mjesnih zajednica sa 85.682 registrovana glasača, a biće birano 307 članova savjeta na mandat od četiri godine.

Broj članova savjeta mjesne zajednice zavisi od broja građana koji su upisani u centralni birački spisak, pa mjesne zajednice do hiljadu birača imaju pet članova, od 1.001 do 5.000 imaju sedam, od 5.001 do 10.000 devet, a one sa više od 10.001 birača imaju 11 članova.

Izbori će biti važeći ako u mjesnim zajednicama do 500 registrovanih birača glasa najmanje njih 10 odsto, a ne manje od 25, a u onima od 500 do 1.000 birača najmanje njih 10 odsto.

U mjesnim zajednicama od 1.001 do 5.000 birača trebalo bi da glasa najmanje 100 birača kako bi izbori bili važeći, u zajednicama od 5.001 do 10.000 najmanje 150 birača, a sa više od 10.001 najmanje 170 birača.

Za troškove izbora za članove savjeta mjesnih zajednica u budžetu grada Prijedora za ovu godinu predviđeno je 50.000 KM.

srna

PrethodniBUDŽETSKA SREDSTVA ZA PROGRAME, A NE ZA KANCELARIJE
SlijedećiHLADNI DANI DONIJELI PREHLADU I GRIPU