Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske izdalo je instrukcije za rad gradskih i opštinskih uprava u situaciji izazvanoj virusom korona, prema kojoj se djeci koja se upisuju u prvi razred osnovnog/srednjeg obrazovanja izvodi iz matičnih knjiga dostavljaju poštom na adresu roditelja, saopšteno je iz ovog ministarstva. Prema instrukcijama za rad gradskih i opštinskih uprava u situaciji izazvanoj virusom korona, komunikacija između matičnih službi u Republici Srpskoj treba da se odvija neposredno, bez uključivanja stranaka.

Kako se navodi u instrukcijama, komunikacija i razmjena informacija sa drugim nadležnim organima treba da se odvija službenim putem gdje god je to moguće, bez prisustva stranaka, a u hitnim slučajevima i putem telefona, faksa i mejla.

“Na internet stranici grada/opštine treba da se istakne broj kontakt telefona i mejl adresa matične službe putem kojeg stranke mogu dobiti potrebne informacije u vezi sa upisom novorođene djece u matične knjige”, navodi se u instrukcijama za rad gradskih i opštinskih uprava u situaciji izazvanoj virusom korona.

U instrukcijama Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske dodaje se da se svi postupci, u najvećoj mogućoj mjeri, rješavaju putem telefonske i elektronske komunikacije.

SRNA

PrethodniBIĆE PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA U SRPSKOJ
SlijedećiPROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA U RS ZBOG VIRUSA KORONA