Grad Prijedor objavio je javni poziv za prijavljivanje programa za manifestaciju “Ljeto kulture 2021”, koja će biti održana u ovom gradu.

“Odjeljenje za društvene djelatnosti poziva sve javne ustanove iz oblasti kulture i obrazovanja, kulturno-umjetnička društva i udruženja građana da prijave svoje programe ili manifestacije koje će biti predstavljene u okviru gradske kulturne manifestacije `Ljeto kulture Prijedor 2021`”, navodi se u pozivu.

Manifestacija će trajati od 1. juna do 1. septembra. Pravo učešća imaju javne ustanove i registrovana kulturno-umjetnička društva i udruženja građana koja do 7. maja 2021. godine dostave prijavu čiji obrazac je dostupan na veb-stranici Grada. Javnim ustanovama se ne vrši dotiranje sredstava za pripremu prijavljenih programa.

Dobrodošli su muzički, pozorišni, književni, likovni, filmski, plesni i folklorni sadržaji i programi koji odražavaju tradicionalne kulturne i umjetničke vrijednosti našeg kraja, kao i savremene tokove u svim oblicima umjetnosti i kulture. Odjeljenje za društvene djelatnosti će izraditi program manifestacije čiji sadržaji će se odvijati u skladu sa tada važećim mjerama, te o tome obavijestiti učesnike do kraja maja.

U budžetu grada Prijedora za 2020. godinu stavka za “Ljeto kulture” iznosila je 37.000 KM, a u nacrtu budžeta za ovu godinu iznosi 15.000 KM.

SRNA