Za više javnih preduzeća i javnih ustanova čiji osnivač je grad Prijedor, iz gradskog budžeta biće izdvojeno oko 1,8 miliona KM za izmirenje dugova za struju, grijanje i kredit.
Tako će “Vodovodu” biti doznačeno 340.000 KM za izmirenje duga za električnu energiju, dok je za dug za centralno grijanje odobreno 247.522 KM Sportskoj dvorani “Mladost”, a 210.814 KM “Kozarskom vjesniku”.
“Toplani” će biti doznačen milion KM subvencije za izmirenje obaveza po osnovu kredita Evropske banke za obnovu i razvoj kojim je u Prijedoru centralno grijanje sa mazuta prešlo na bio-masu.
Odluke o ovim budžetskim intervencijama objavljene su u prvom ovogodišnjem broju Službenog glasnika grada Prijedora.

SRNA

Prethodni“NEDJELJA BRAKA”: ANKETA GRAĐANA O BRAČNIM VRIJEDNOSTIMA (video)
SlijedećiNa ,,Zlatnoj vili,, horovi iz regiona i Istočne Evrope