-0.2 C
Prijedor
Utorak, 5 Decembra, 2023

JEDINSTVEN BORAČKI DODATAK – IMA I POKUŠAJA ZLOUPOTREBE

Najnovije vijesti

U toku je prijavlјivanje demobilisanih boraca za utvrđivanje prava na jedinstven borački dodatak, koji će, prema najavama predsjednika Vlade RS, Radovana Viškovića, od nove godine iznositi tri marke za svaki mjesec proveden u zoni borbenih dejstava.

Otkako je prije mjesec dana počeo rok za podnošenje zahtjeva za jedinstven borački dodatak, u gradskom Odjelјenju za boračko-invalidsku zaštitu zaprimili su oko tri hilјade zahtjeva. U ovom odjelјenju očekuju da će, kao što je i predviđeno, do kraja godine posao oko prijavlјivanja za jedinstven borački dodatak i kategorizaciju boraca biti uspješno završen.

“U toku su i zahtjevi za izdavanje rješenja o kategorizaciji boraca, jer dio boraca nije dosad predao zahtjev iz raznoraznih razloga. Očekujemo da ćemo do kraja godine taj posao uspješno završiti. Pošto je došla Uredba o mjesečnom boračkom dodatku, i poslije nove godine mogu se prijavitti borci koji to ne budu uradili u ovoj godini”, kaže Ranko Kolar, v.d. načelnika Odjelјenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Prijedora.

Kolar: zaprimlјeno oko tri hilјade zahtjeva

U gradskoj Boračkoj organizaciji naglašavaju da je utvrđivanje jedinstvenog boračkog dodatka najrealnija i najobjektivnija osnova gdje su svi borci dobili jednako pravo da, u odnosu na provedeno vrijeme u zoni borbenih dejstava, budu nagrađeni. Dva puta sedmično radi komisija Boračke organizacije, koja provjerava i utvrđuje vrijeme provedeno u zoni borbenih dejstava. U ovoj organizaciji ističu da ima dosta nerealnih zahtjeva demobilisanih boraca.

“Ima dosta boraca koji prvi put podnose zahtjev, čak i onih koji su prva kategorija. Veliki dio zahtjeva odnosi se na ličnu reviziju vremena provedenog u zoni borbenih dejstava. Tu moramo biti izuzetno oprezni, jer uočili smo u mnogim slučajevima da je to, u stvari, pokušaj manipulacije pojedinih boraca koji žele da ostvare više nego što zaslužuju”, naglašava Vojislav Kondić, predsjednik Boračke organizacije grada Prijedora.

U ovoj organizaciji ističu da se, pored perioda provedenog na ratištu na prvoj liniji i kratkog odmora, u zonu borbenih dejstava računa i vrijeme provedeno na bolovanju koje je izazvano ranjavanjem. Takođe pojašnjavaju i koji vremenski period prije povlačenja Vojske Republike Srpske sa linije razgraničenja se ne računa u zonu borbenih dejstava.

“Teško je pojedinim borcima objasniti kada  upitaju šta je sa njihovih još tri-četiri mjeseca kojih nema u ukupnom učešću u ratu. Moramo da objasnimo da period od 21.11.1995. godine, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, pa do 30.6.1996.  kada su zvanično povučene zadnje snage Vojske Republike Srpske sa linija razgraničenja, ne ulazi u zonu borbenih dejstava”, kaže Kondić.

Zahtjevi demobilisanih boraca koji ne budu zadovolјni rješenjem komisije prijedorske Boračke organizacije, biće upućeni Centralnoj komisiji kao drugostepenom organu. U gradskoj Boračkoj organizaciji kažu da dosadašnje iskustvo pokazuje da je borcima koji su se žalili, Centralna komisija često status umanjivala za jednu ili dvije kategorije.

                                                                                                                                    Z. Sovilј