Poreska uprava Republike Srpske i Fond zdravstvenog osiguranja RS potpisali su  Protokol o saradnji kojim je omogućena elektronska razmjena podataka, sa cilјem da se pojednostave procedure i građanima olakša sticanje svojstva osiguranog lica.

Prema Protokolu kojeg su  potpisali Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS i Dejan Kusturić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS dogovoreno je da Fond zdravstvenog osiguranja RS na osnovu direktnog pristupa podacima Poreske uprave RS može utvrditi da li postoji osnov za sticanje svojstva osiguranog lica, a građani će svoje pravo na zdravstveno osiguranje potvrditi donošenjem uvjerenja o visini oporezivih prihoda iz Poreske uprave RS.

Direktor Maričić je rekao da se ovim Protokolom želi izaći u susret građanima, kako ne bi imali potrebe da čekaju u redovima za uvjerenje kojima se dokazuju pravo na zdravstveno osiguranje. Na ovaj način, građani će svoje pravo na zdravstveno osiguranje ostvariti i prije formalnog dobijanja uvjerenja od strane Poreske uprave RS. Dodao je da su poslјednjih mjeseci u područnim jedinicima Poreske uprave RS bile evidentne gužve, te će se ovim Protokolom, kako je rekao, iste smanjiti jer će Fonda zdravstvenog osiguranja RS elektronski preuzimati podatke koji su im potrebni za utvrđivanje osnova za zdravstveno osiguranje.

KV

PrethodniOBAVJEŠTENJE IZ DOMA ZDRAVLJA
SlijedećiCIJENE GORIVA U PRIJEDORU U BLAGOM PADU, ALI I DALJE RAZLIČITE (video)