Konferencija o inovativnim modelima u obrazovanju (video)

„Ka društvu znanja korištenjem inovativnih modela u obrazovanju“, naziv je konferencije koju je danas na Mrakovici organizovala Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, uz podršku Delegacije Evropske komisije u BiH.

– Konferencija je informativno-edukativnog karaktera i usmjerena je na podizanje znanja o razvijenim modelima intervencija u obrazovanju i zapošljavanju u BiH, a predočeni su postignuti rezultati i ostvareni napori, kada je u pitanju usklađivanje potreba privrede i obrazovnog sektora – rekla je Sanja Karanović, projekt-menadžer Agencije „PREDA-PD“.

Grad Prijedor odavno radi na usklađivanju upisne politike u školama sa potrebama privrede, uvođenju praktične nastave i nabavci opreme za kabinete praktične nastave, u saradnji sa međunarodnim organizacijama.

– Najviše je u te aktivnosti uključena Agencija “PREDA-PD”, ali i privredni subjekti koji su zainteresovani za kvalitetniju radnu snagu. Privrednici su se žalili na osposobljenost u stručnim oblastima učenika srednjih škola i velike napore smo uložili svi zajedno, da oblikujemo taj proces – rekao je Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora.

Ono što je privrednicima definitivno potrebno je stručna i kvalitetna radna snaga.

–  Sasvim je jasno da su za svaku firmu ključ uspjeha stručni radnici koji doprinose da ta firma ide naprijed. “Kolektor CCL” je prepoznao tu potrebu i uključio se u proces obuke i treninga za kvalifikaciju i prekvalifikaciju radnika, tako da sarađujemo sa svim lokalnim školskim ustanovama i razvojnim agencijama kao što je i “PREDA-PD” – rekao je Predrag Zorić, direktor preduzeća “Kolektor CCL” iz Laktaša, koji uskoro otvara svoj pogon i u Prijedoru.

Ovaj projekat je zbližio partnere iz Njemačke, Italije i BiH, uspostavljena su zajednička tijela za koordinaciju, a organizovani su i treninzi za predstavnike privrednog sektora, srednjih tehničkih škola kao i organizacije koje čine neraskidivu vezu između obrazovanja i privrede.

– Ekonomija, obrazovanje radnika i plasman naših proizvoda u EU je ključno pitanje našeg opstanka na ovim prostorima. Ja sam i u radu naše Ambasade u Berlinu to stavio na prvo mjesto. Na ovoj konferenciji sam upoznat o tome na koji način se sada ovdje razmišlja, da li postoje određeni projekti i na koji način svi mi možemo pomoći da se ovdje živi bolje –  rekao je Željko Janjetović, ambasador BiH u Njemačkoj.

Ovaj skup je organizovan u okviru projekta „Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave Getting SMEs on board“, podržanog iz EU programa podrške „Erasmus +“. Zahvaljujući ovom projektu, kreirana je baza podataka koja omogućava generisanje osnovnih informacija koje se tiču pružalaca usluga obrazovanja i potreba  privrednog sektora za specifičnom radnom snagom. Platforma se može pronaći na sajtu www.prakticnanastava.com i prva je takve vrste u BiH.

M. Stegić

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Zabranjeno je preuzimanje sadržaja bez pismene dozvole!